Entra søker produktsjef - digital tjenesteplattform

Entra skal være ledende på digitale flater og er nå ute etter en ressurs som skal være med å fronte, utvikle og eie Entra sin kommunikasjonsplattform mot våre kunder og brukere. Vår nye app gjør det enkelt å jobbe i et Entra-bygg og tjenesten skal være bransje ledende og bli fremtidens plattform for samhandling i det digitale kontoret. 

 

Foto: Entra (Powerhouse Brattørkaia)
Foto: Entra (Powerhouse Brattørkaia)
Se nøkkelkompetanse

Entra ASA er et av Norges ledende eiendomsselskaper. Selskapet utvikler, leier ut og forvalter attraktive og miljøledende kontor lokaler, samt utøver aktiv porteføljeforvaltning med kjøp og salg av eiendommer. Selskapets strategi er å være ledende på kundeopplevd kvalitet, levere lønnsom vekst og å være miljøledende i bransjen. Selskapet eier og forvalter cirka 1,2 millioner kvadratmeter, fordelt på 85 bygg. Entra ble børsnotert i 2014, og per 3.kvartal 2017 var markedsverdien på eiendomsporteføljen 38 milliarder kroner. Entra er etablert med virksomhet i Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger og har ca 165 ansatte.


Entra ASA er i ferd med å opprette en ny digital forretningsutviklingsenhet og skal ansette en produktsjef for ENTRAs nye digitale tjenesteplattform. Vi ønsker å flytte fokuset fra våre ca 600 bedriftskunder til våre ca 40.000 brukere og tilrettelegge for smartere digitale løsninger som bedrer og effektiviserer hverdagen for dem og oss i Entra.

Med appen kan våre leietakere og gjester følge med på hva som skjer i sitt bygg, bestille møterom, invitere andre gjester og få tilgang til servicetjenester som effektiviserer hverdagen og bedrer brukeropplevelsen. Vi ønsker å utvikle flere liknende tjenester og applikasjoner som bidrar til å modernisere byggene våre og vårt forhold til våre leietakere. I rollen som produktsjef blir du ansvarlig for at våre digitale løsninger leverer den beste brukeropplevelsen.

Stillingen vil bestå av tett dialog med ledende IT selskaper for integrasjon og utvikling av det digitale kontoret med bruk av sanntidsinformasjon og tilstedeværelse.

Du vil få ansvaret for å prosesslede nye utviklingsløp og prosjekter, definere og sikre gode produksjons- og vedlikeholdsløp på eksisterende produkter, og du blir ansvarlig for kontinuerlig vedlikehold av produktkøen gjennom detaljering og forfining av de produktelementer som til enhver tid har høyest prioritert og klar for utvikling i neste utviklingssprint. Stillingen rapporterer til Leder Digitalisering.

Vi ser etter deg med erfaring fra å prosesslede utvikling av digitale produkter og tjenester ut i fra et produkteier-perspektiv. Du er vant til å lede smidige prosesser og du er godt kjent med å lede digitale tjenesteutviklingsprosjekter fra en digital/IT-avdeling i et større selskap, eller i et teknologimiljø/-byrå. Erfaring fra utvikling, design av APP eller Web vil kunne være stor fordel.

Dine viktigste arbeidsoppgaver:

• Produkteier med total produktansvar for Entra Service Plattform (Web, app og kiosk)
• Planlegge prosjektaktiviteter, utarbeide realististiske estimater og vurdere risiko og konsekvenser
• Bidra i intern og ekstern prosjektorganisasjon til god styring, koordinering, samhandling og kontroll på alle prosesser i prosjektet
• Lede intern prosjektorganisasjon
• Rapportere til prosjekteier og styringsgruppe i definerte intervaller på total-status prosjekt. Herunder; økonomi, fremdrift/produksjon, kvalitet, pågående prosesser, kjente risiko/muligheter etc.
• Ansvarlig for utrulling av plattform til nye bygg sammen med Eiendomssjef
• Ansvarlig for roadmap per bygg og for generisk Entra plattform
• Ansvarlig for forvaltning og videreutvikling av plattformen
• Bistå region med kartlegging av systemer i bygg
• Bistå med implementering og utrulling i bygg
• Bidra til standardisering av IT-tekniske løsninger og systemer i bygg
• Opplæring av superbrukere
• Følge opp leverandører

Kjernekompetanse:

• Erfaring med prosjektledelse og forvaltning av utviklingsprosjekter innen IT
• Erfaring med smidig utviklingsmetodikk
• God teknisk forståelse og forretningsteft
• Erfaring fra utvikling og app-/webdesign

Vi tilbyr:

• Et stort mandat rundt det å skape morgendagens brukeropplevelse og digitale løsninger hos Norges fremste eiendomsaktør
• Inkluderende kollegaer i et sterkt faglig miljø, med mulighet for kompetanseheving i et fremtidsrettet selskap som er miljøledende og best på kundeopplevd kvalitet
• Gode personlige og faglige utviklingsmuligheter
• En god arbeidsplass. Entras medarbiedere har en arbeidsglede på nivå med de aller beste arbeidsplasser i Norge og scorer langt over landsgjennomsnitt på Ennovas årlige referansemåling GELx 2017.
• Sosialt miljø med muligheter for trening, turer og andre aktiviteter
• Konkurransedyktig lønn og gode betingelser i form av aksjespareprogram, pensjonsordning og forsikringer
• Flotte, innbydende lokaler sentralt ved Oslo S

Entras verdier er: Tett på, nyskapende, ansvarlig og "Ett lag". Verdiene representerer selve drivkraften i Entra. De motiverer til å levere gode resultater og veileder hvordan vi jobber med kunder, leverandører og hverandre. Verdiene skal være i daglig bruk og gi oss retning når vi skal ta beslutninger.

Har du spørsmål til stillingen kan du kontakte Victor i Mediabemanning. Vi vil gjerne ha din søknad via linken på denne siden innen 5. januar 2018. Vi behandler søknader fortløpende og hører derfor gjerne fra deg så snart som mulig.


 

bilde-entra-app-og-web

Del artikkelen

Kontaktpersoner