Nå kan du også besvare Bransjeundersøkelsen

Del artikkelen

Hvert år inviterer vi alle som jobber med media, design, reklame og kommunikasjon til å delta i bransjeundersøkelsen. Resultatene som forteller om trender, lønn og utviklingen i markedet deler vi med deg.

Foto: Mediabemanning
Foto: Mediabemanning

- De nesten 15 000 som mottar våre nyhetsbrev får automatisk en invitasjon. For øvrig er alle som jobber med kommunikasjonsrettede oppgaver hjertelig velkomne til å delta. Undersøkelsen er helt anonym, sier Ole Janzso, partner og rådgiver i Mediabemanning.

 

En bransje i vekst

Med nedbygging av silotankegangen får kommunikasjons- og markedsføringsfaget en naturlig plass innenfor stadig flere deler av en bedrifts forretningsvirksomhet. Eksempler er IT, kundesenter, forretningsutvikling og toppledelse. Samtidig trer nye faggrupper inn i kommunikasjonsfeltet.

Dette er typiske trender som også undersøkelsen tar til følge for å trygge sin relevans:
- Vi skal være spisse for medie- og kommunikasjonsfolk, men også favne de ”nyere” faggruppene - som for eksempel interaksjonsdesignere, teknologer og gründere, fastslår Ole Janzso.

 

Styrker felles forståelse for arbeidsgiver, arbeidstaker og nyutdannede

Behov for ny spesialistkompetanse dukker opp og nye roller etableres. Samtidig utvides forventningene til tradisjonelle roller i bransjen. Digitalisering og teknologisk utvikling gjør at både bedrifter og medarbeidere stadig erfarer en større grad av nybrottsarbeid.

Det er flere grunner til at rapporten er nyttig for de aller fleste med tilknytning til markedsføring, medier og kommunikasjon:
- Enten du er arbeidsgiver eller arbeidstaker, i starten av karrieren eller toppleder, er det viktig å være oppdatert på forventningene til innhold og betingelser for roller som kan karakteriseres som nye. Skal man rekruttere den beste kandidaten må du vite hva målgruppen kjenner seg igjen i og hva den identifiserer seg med. Når det gjelder å beholde dyktige ansatte gir rapporten verdifull innsikt i hva som kreves. Er du arbeidstaker som vurderer å skifte beite, eller nyutdannet på jobbjakt, får du en pekepinn på hvilke egenskaper som kjennetegner de du ønsker å sammenlikne deg med. Og om du ikke har noen planer om å skifte jobb, vil det uansett være interessant å se hva andre innen ditt fagfelt tenker, mener Janzso.

Det er ikke bare de typisk ”nye” spesialistrollene som skaper behov for felles forståelse i bransjen:
- Etablerte markedsføringsroller tar en dreining i mer operativ retning, uansett nivå. Dette er en annen side av utviklingen vi har sett de siste årene, og som årets undersøkelse vil gi ytterligere innsikt i, fortsetter han.

 

Alle respondenter får rapporten som takk

Bransjerapporten har gjennom sin sju år lange eksistens vært viet stor oppmerksomhet. I fjor tok over 1250 representanter for bransjen seg tid til å svare på spørsmålene, noe som gjør resultatene ytterst valide.

Alle som bidrar med besvarelse får tilgang til å laste ned den siste Bransjerapporten.

Ta undersøkelsen nå