NaturaMed bygger egen e-com-avdeling

Det solide Drammens-baserte selskapet har opplevd jevn vekst siden oppstart i 1992 og spesielt siden de satset for fullt på kosttilskudd og andre helserelaterte produkter i 2000. Med 2500-3000 kundesamtaler hver uke fra sine nordiske kunder, er tiden inne for å utnytte de digitale mulighetene.

Mediabemanning har fått i oppdrag å finne tre kloke, kreative og digitale hoder til den helt nye avdelingen.
Foto: Håkon K. Langtvedt/Spekterfoto, Adm.dir Bodil Arnesen (til høyre) sammen med kollega Lise Guldberg-Kristiansen
Foto: Håkon K. Langtvedt/Spekterfoto, Adm.dir Bodil Arnesen (til høyre) sammen med kollega Lise Guldberg-Kristiansen

Eirik Helgesen har hatt rollen som forretningsutvikler i virksomheten siden 2012. Han får nå ansvaret med å lede den nye, digitale avdelingen, som digital direktør. På sikt vil den utvidede kommunikasjonen etter all sannsynlighet overføres til det svenske og finske markedet, som betjenes av en egen avdeling i Karlstad. Selskapet ser muligheter for utvidelse av salg til flere land i fremtiden.

NaturaMed Pharma er en av Nordens ledende leverandører av kosttilskudd via postordre. Selskapet legger stor vekt på seriøsitet og etterrettelighet i et fragmentert konkurransebilde. Varene produseres i Norge, og NaturaMed Pharma samarbeider tett med produsenten som befinner seg i Fredrikstad.

En av NaturaMed Pharmas viktigste styrker ligger i den hyppige og tette kundekontakten. Med et velfungerende kundesenter, målinger og ukentlige interne møter, følges tilbakemeldinger fra markedet tett.
Det nye teamet skal utvikle strategier og løsninger for å gi ytterligere verdi til kundene, utvide markedet og kommunisere enda tettere.

- Her får de rette kandidatene være med på å bygge opp et nytt felt helt fra start. Det er viktig å være løsningsorientert, bli motivert av resultater og å være en sosial bidragsyter. Vi setter trivsel høyt, sier administrerende direktør Bodil J. Arnesen.

For mer informasjon om stillingene ta kontakt med Mediabemanning på 23 32 71 70. 

Søknadsfrist : Snarest

Søk på stillingen som Perfomance Specialist:  Søk på stillingen

Vi har nylig ansatt to nye i stillingen som henholdsvis Digital Innholdsansvarlig og Kommersiell - og analytisk Utvikler.