RIKTIG FOLK PÅ RETT PLASS

De siste 15 årene har vi rekruttert mer enn 100 ledere og 1000 fagspesialister innen
reklame, media og kommunikasjon. Vi har bistått kundene våre i krevende tider og vært med på å revitalisere virksomheter. Noen ganger har behovet for flinke folk vært utgangspunktet. Andre ganger har lederutvelgelse og rekruttering vært en del av en større endring. 

Når vi i Mediabemanning sier vi finner riktige folk, så kan det for eksempel
bety det beste kreative teamet, den dyktigste digitale markedsføreren eller
den mest strategiske kommunikasjonsdirektøren. Enten du er administrerende direktør i Elkjøp, daglig leder i TRY reklamebyrå, kommunikasjonsdirektør i Statkraft eller digitaldirektør i Aftenposten, kan vi jobbe sammen for å styrke virksomheten din.

Før var omstilling valgfag. Nå er det rein matematikk. Og den viktigste
endringen et selskap kan foreta, er å velge riktig folk til riktig jobb. Vi tror
nemlig det er folk som utgjør forskjellen i lengden. Ikke teknologi. Ikke
strategi.

Da vi startet var alt mye enklere. En reklamefyr var en reklamefyr og en PR-rådgiver
gikk på restaurant. Så kom Facebook, og alt det der.

Bransjeglidning, nye kundekrav og tøffere konkurranse gjør at vi som skal
finne de rette menneskene til stadig nye oppgaver, må inneha en unik
bransjekunnskap. Det har vi. Vi samarbeider også med ledende
utdannelsesinstitusjoner i Norden og bransjeforeninger i inn- og utland.

Vi bistår kundene, både før lederen er på plass og etter at fagspesialisten er
ansatt. Noen kaller det organisasjonsutvikling. Vi kaller det riktig folk på rett
plass
.