VÅRE TJENESTER


Vi er bransjespesialisten og gjennomfører lederutvelgelse, bistår med topplederrekrutteringer, kartlegger styrekandidater, og finner lederen og fagspesialistene du trenger innen reklame, media og kommunikasjon.
Fordi kapasitetsbehovet varierer har vi spesialisert oss på å finne midlertidig arbeidskraft. MB Flex leverer vikarer og freelancere til kortere og lengre oppdrag.