- Oppgaver og kolleger viktigere enn lønn

1.600 arbeidstakere har svart på hva som er viktig for valg av jobb. - Dette er gledelig, mener forsker.

- Oppgaver og kolleger viktigere enn lønn
- Oppgaver og kolleger viktigere enn lønn

Kilde: e24

Onsdag 7. november publiserer Virke resultatene av en ny arbeidstakerundersøkelse organisasjonen har foretatt. Ett av punktene omhandler hva som er viktig for folk når de skal velge jobb.

Ikke uventet svarer et stort flertall på 74 prosent at lønn er viktig. Likevel svarer en langt større andel at arbeidets art er viktig.

Hele 93 prosent av de 1600 spurte oppga at arbeidsoppgavene er viktig for sitt valg av jobb. Også gode kolleger virker å oppta norske arbeidstakere. 92 prosent svarte at dette er viktig i forbindelse med jobbvalget, altså 18 prosentpoeng over de som mente lønn var viktig.

- Forutsatt at medarbeiderne får lønn som fortjent er dette svært gledelig, sier Bjørn Laus, seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet, til E24.

Engasjerte
Laus mener at det er slike folk arbeidsgiverne må passe på å ansette.
- Dette er mennesker som har en indre motivasjon, de er engasjerte i arbeidet og de vil ha en ny jobb fordi de er klare for nye utfordringer, ikke primært for lønnens skyld, sier Laus.

Likevel har forskeren en advarende pekefinger rettet mot arbeidsgivere som skal ansette nye medarbeidere:

- Det er svært viktig at slike mennesker faktisk får de utfordringene og oppgavene de er forespeilet. Får de ikke det vil de fort surne og miste motivasjonen.

God økonomi
Laus er ikke overrasket over resultatene av den ferske undersøkelsen. Han tror dette kan ha noe med det generelle velstandsnivået i det norske samfunnet.

- Mange har det greit økonomisk, og kan oppleve en slags mettelse på det materielle planet. Høyere lønn gir ikke mer lykke, det utfordringsmessige blir da mer tilfredsstillende, sier Laus
Del artikkelen