- Strømmetjenestene kveler DVD-salget

Det kan ha konsekvenser for filmbransjens inntekter, mener forskerne.

Foto: Netflix
Foto: Netflix

Kilde: dagensit.no


Kun 35 prosent av nordmenn oppgir at de i løpet av høsten har kjøpt en DVD eller Blu-Ray disk. På samme tid i 2011 var dette tallet 56 prosent, viser tall fra en fersk undersøkelse fra BI, som baserer seg på intervjuer med 1900 innbyggere som er 15 år eller eldre.

- Vi ser at det er i ferd med å se en overflytning fra det fysiske formatet til det digitale, og dersom denne utviklingen fortsetter kan vi se at filmbransjen ender opp som musikkbransjen, altså at det er lite, eller intet salg av fysiske produkter som DVD, eller Blu-ray, sier forsker og filmbransjeekspert Terje Gaustad ved Handelshøyskolen BI.

Undersøkelsen peker på at antallet brukere av digitale strømmetjenester fortsetter å øke. Nær tre av ti nordmenn oppgir å ha benyttet en abonnementsbasert strømmetjeneste siste 6 måneder. I aldersgruppen 15-29 år var dette antallet hele 60 prosent.

Rammer inntektene
- På sikt kan det hende at filmleie og salg på tven og via datamaskin klarer å kompensere for de tapene filmbransjen vil få når salget av DVDer stopper opp. Siden distribusjonskostnadene her er tilnærmet lik null kan disse markedene bli enda mer lukrative enn DVD-markedet var, men til den tid vil bransjen oppleve en sterk redusering i inntektene, sier Gaustad.

Han tror dette kan få konsekvenser for filmbransjens inntekter i nærmeste fremtid.

- Det vi kan si helt sikkert er at det skjer en forflytning til en kanal, som for eksempel Netflix, hvor bransjen vil tjene mindre per salg, fortsetter forskeren.

Av strømmetjenestene var det Netflix som var den klart mest populære, men undersøkelsen viser også at nordmenn generelt ikke er fremmed for å benytte seg av både lovlige og ulovlige nedlastingsmetoder.

Antallet kinogjengere falt
I mai 2013 oppgir vel halvparten av befolkningen (52 prosent) over 15 år at de har vært på kino i løpet av de siste 6 månedene. Det er en markant nedgang siden høsten 2011. Da oppga 60 prosent av befolkningen at de går på kino.

Det er første gang andelen kinogjengere faller siden BI startet opp målinger av kulturkonsum i 2008.

- Kino-fallet er oppsiktsvekkende om det viser seg å være en trend som holder seg, men dette er for tidlig å si noe om ennå, sier Gaustad.

Han peker på at antallet kinogjengere har vært stabilt over lang tid, og at det derfor er svært interessant om dette skulle endre seg.

PC tar over for TV
PC, eller Mac var det klart mest brukte middelet for å se film eller tv blant de spurte i undersøkelsen. Nesten ingen benyttet seg av mobilen.

61 prosent av dem som strømmet film, eller serier benyttet PC, eller Mac. Tre prosent av de spurte benyttet tv. Av de som leide film var det imidlertid jevnere, 43 prosent oppga at de gjorde dette med PC, eller Mac, mens 42 prosent sa de hadde brukt tven til dette.

- Personlige datamaskiner (PC og Mac) er i ferd med å ta over TV-en sin rolle i hjemmet, sier Gaustad.
Del artikkelen