ANFO søker medlemsansvarlig

ANFO søker medlemsansvarlig
ANFO søker medlemsansvarlig
Se nøkkelkompetanse

ANFO er en interesseorganisasjon for norske annonsører og markedsførere. Vi liker å si at vi er markedssjefens beste venn. Fordi vi organiserer nettverksgrupper, fremstår som en samlet enhet som taler med en stemme, hjelper med stort og smått en markedsfører er opptatt av og ANFO setter opp spennende konferanser og møteplasser.

Vårt mål er til enhver tid å bidra til å skape de beste rammebetingelser i Norge, for organisasjoner og bedrifter som ønsker å markedsføre produkter, tjenester og synspunkter. Vi arbeider systematisk og målrettet for å påvirke reklame- og mediemarkedet og myndighetene.

Våre medlemmer er store og små bedrifter og i de fleste bransjer. ANFO er i seg selv et svært ressurssterkt nettverk. Vi drifter også flere fagspesifikke nettverk hvor du møter kolleger i andre organisasjoner. Kolleger som ofte har de samme utfordringer som du selv.

ANFO er en del av WFA (World Federation of Advertisers). WFA, med kontor i Brussel er en viktig bransjeorganisasjon. WFA representerer de største og viktigste merkevareselskaper globalt, over 60 nasjonale annonsørorganisasjoner og følgelig rundt 90% av den globale reklameinvesteringen.


ANFO er i støtet og er på jakt etter en medlemsansvarlig. Herunder ansvar for eksisterende og nye medlemmer. Ingen slutter. Det hyggelige faktum er rett og slett at vi vokser og omdisponerer våre ressurser. 

Vi ønsker oss en ny kollega som skjønner at fornøyde og engasjerte medlemmer er helt avgjørende for organisasjonens videre utvikling og vekst. ANFO er og skal være en synlig og tydelig organisasjon med et oppdatert og bredt medlems- og tjenestetilbud og engasjerte medlemmer.

Vi ser etter en kandidat med høyere utdanning og relevant bakgrunn. Du er trygg og tillitsskapende og du har en god og bred kompetanse som gjør deg godt egnet til å forstå våre medlemmers ulike utfordringer. Du er selgende av vesen og du skjønner at aktivitet og gjennomføringsevne er det som til syvende og sist skaper resultater.

Vår nye kollega er systematisk og strukturert, løsningsorientert og mulighetssøkende. Vi vet hvor vi skal, men ikke nødvendigvis hvordan. Det er alltid flere veier til målet. Vi vil gjerne gå den riktige. Organisasjonen er relativt liten, men vi vokser. Miljøet er godt, oppgavene varierte og tempoet er høyt. Aktivitet og fremdrift er gode ledestjerner for oss. Vi vil ha en ny kollega som deler disse verdiene.

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med daglig leder i ANFO Jan Morten Drange, eller våre rådgivere Henrik Sandberg eller Nejra Kudra i Mediabemanning. Søknadsfrist: snarest.
Del artikkelen

Kontaktpersoner