Bruker fire milliarder på reklame

Så langt i år mediebyråene investert nesten fire milliarder kroner i mediemarkedet. Det er en fremgang på litt under fem prosent sammenlignet med samme periode i fjor, men veksten avtar.

Bruker fire milliarder på reklame
Bruker fire milliarder på reklame

Kilde: Kampanje

Den ferske reklamestatistikken til Mediebyråforeningen viser at reklamekjøperne i de norske mediebyråene bruker mer penger på reklame enn på samme tid i fjor. Men etter at fem måneder nå er tilbakelagt i 2013 viser det seg at veksten avtar. Akkumulert for året er veksten nå på 4,6 prosent etter at mediebyråene la igjen 3,91 milliarder kroner i mediemarkedet på vegne av landets største annonsører.

- Vi nærmer oss en omsetning på nesten fire milliarder kroner, sier Tonje Gjerstad, daglig leder i Mediebyråforeningen.

Mai-tallene isolert viste dermed en svakere utvikling enn veksten etter fire måneder som var på 5,4 prosent. Ser en på maitallene alene så var veksten kun på 1,5 prosent (se tabell 2 nederst i saken).

Print trekker ned
Det er fortsatt printkanalene som trekker ned. I ukepressen kom det en kraftig korreksjon etter oppsvinget i april og tilbakegangen i mai isolert var på hele 26 prosent. Aviskanalen hadde en tilbakegang i mai isolert med 18 prosent.

Selv om nedgangen for printkanalen er stor i kroner og prosenter, minner Gjerstad om at printkanalen holder markedsandelen sin om en ser på året under ett.

- Markedsandelene for print er helt stabile, sier Gjerstad.

Dagspresse hadde etter fem måneder en markedsandel på 16,9 prosent mot 16,6 etter de fire første månedene.

Nett er vinneren
Som tidligere oversikter har vist er det tv og nett som er annonsørene og reklamekjøpernes favoritter for tiden. Det er i disse kanalene veksten også er størst i absolutte kroner. Så langt i år har tv økt med hele 8,2 prosent og tv tar nå fire av ti reklamekroner. Etter fem måneder i år så har tv en omsetning på 1,5 milliarder kroner og bare i mai var omsetningen på over 300 millioner kroner.

Også på nettet er det vekst i markedet og internett som gruppe befester sin posisjon som landets nest største mediekanal ytterligere. Kanalen har nå en omsetning som nærmer seg 750 millioner og en markedsandel på drøye 19 prosent. Deler en internett inn i flere kanaler er den tradisjonell bannerannonseringen som er den største kanalen med godt over 550 millioner kroner i reklameomsetning og en vekst på solide 7,5 prosent.

Det er også på nettet en vinner de virkelige store vekstkanalene som søk, mobil og web-tv. Søk vokser med 33 prosent, mobilen med 260 prosent og web-tv med 64 prosent.

- Disse kanalene har stor prosentvis fremgang også denne måneden, men både kronemessig og markedsandelsmessig er de fremdeles relativt små.

Mediebyråene har så langt investert 63 millioner kroner i mobil, 22 millioner kroner på web-tv og 107 millioner kroner på søk.

Tabell 1: Her ser du tabellen over medieomsetningen etter fem måneder i år. Alle tall i millioner kroner: 

Mediekanal

2013

2012

Endring i prosent

Dagspresse

659 901

765 378

- 13,8

Ukepresse/magasiner

110 447

121 379

- 9,0

Fagpresse

24 375

28 487

- 14,4

Tv

1 532 223

1 415 961

8,2

Radio

172 143

162 230

6,1

Internett

746 621

627 984

18,9

Kino

26 792

26 414

1,4

Utendørs/plakat

173 843

168 722

3,0

Direktereklame

443 387

399 266

11,1

Andre medier

22 967

25 884

- 11,3

Total medieomsetning

3 912 699

3 741 705

+ 4,6

 

Tabell 2: Her ser du tabellen over medieomsetningen i mai isolert i år sammenlignet med fjoråret. Alle tall i millioner kroner:

 

Mediekanal

2013

2012

Endring i prosent

Dagspresse

139 040

169 457

- 17,9

Ukepresse/magasiner

22 304

30 180

- 26,1

Fagpresse

4 975

1 322

274,9

Tv

309 324

277 356

11,5

Radio

31 275

30 961

1,0

Internett

141 553

134 406

5,3

Kino

5 192

2 863

81,3

Utendørs/plakat

40 611

36 365

3,0

Direktereklame

84 075

83 174

1,0

Andre medier

5 024

5 454

- 7,8

Total medieomsetning

783 355

771 538

1,5

Del artikkelen