Dagbladet lanserer TV-magasin

11 år etter at Dagbladet la ned sitt tv-bilag, lanserer mediehuset digitalproduktet Se.no som bilag. Øker prisen på fredager med 25 prosent.

Foto: Håkon Mosvold Larsen/SCANPIX
Foto: Håkon Mosvold Larsen/SCANPIX

Kilde: Kampanje

Tidligere denne uken skrev Kampanje om VGs kraftige prisøkning på hverdager (mandag til torsdag) i løpet av det siste året. Etter at VG har økt prisene på utgavene med 53,8 prosent det siste året etter å ha skrudd opp prisene fra 13 til 15 kroner i januar 2013 og fra 15 til 20 kroner fra årsskiftet, ble prisgapet mellom de to rivalene utjevnet. Med unntak av lørdag: VG koster 20 kroner mens Dagbladet krever 25 kroner fra aviskjøperne på lørdagene.

Nå er det klart at Dagbladet setter opp prisen på fredager med fem kroner - fra 20 til 25 kroner - med virkning fra i dag. Det tilsvarer en prisvekst på 25 kroner. Prishoppet kommer samtidig med at mediehuset lanserer bilaget Se.no. Ansvarlig redaktør John Arne Markussen mener prisveksten kan forsvares.

- Omfattende fredagspakke
- Vi vurderer alltid pris opp mot produktendringer og nå mener vi at vår fredagspakke er så omfattende at den tåler en prisøkning. Nå bruker vi Se.no, som er en digital merkevare i vår portefølje, som utgangspunkt for et nytt papirprodukt. Vi prøver å få våre produkter til å spille sammen og dette viser hvordan vi vil tenke framover. Kanskje kan Se.no brukes i forbindelse med utvikling av produkter med levende bilder også, sier Markussen til Kampanje.

På 80- og 90-tallet utga Dagbladet tv-bilag på torsdager. Bilaget ble nedlagt i 2003.

- Det er derfor litt nostalgi over denne lanseringen i dag, sier Markussen.

Dagblad-redaktøren uttalte til Kampanje denne uken at han synes VG har ventet for lenge med å øke løssalgsprisene.

- Jeg vil vel mene at de har ventet for lenge. Den årlige bruttoverdien på den prisøkningen VG nå har gjennomført i løpet av det siste året er på langt over 100 millioner kroner, og kompenserer for tapte inntekter som følge av det kraftige opplagsfallet. Det er en gylden regel at man skal ta ut den prisen produktet tåler. Det man taper ved å vente for lenge med en prisøkning, får man aldri igjen. De pengene er borte, sa Markussen.
Del artikkelen