Dette er Bransjerapporten

I 7 år har Mediabemanning sammenfattet tilbakemeldinger om lønn, faglige ambisjoner og karriereønsker i en rapport som vi deler med våre kunder

Dette er Bransjerapporten
Dette er Bransjerapporten

I Bransjerapporten 2016 presenterer vi resultatene fra bransjeundersøkelsen som 1177 ansatte i kommunikasjonsfeltet svarte på i november i 2015. Respondentene er fra vår database, som vi har bygget siden 2005. -Også mottagere av våre nyhetsbrev, og lesere av Kampanje.com inviteres til å delta. Det innebærer at de fleste ikke er i en prosess for å søke jobb akkurat nå.

Gjennomsnittsalder for respondentene er 37 år. De har i gjennomsnitt vært i sin nåværende jobb i 3,4 år. 1 av 4 svarer at det er svært sannsynlig at de vil bytte jobb i 2016. All statistikk som berører lønnsutvikling er laget med utgangspunkt i respondenter som har vært i full jobb i 2014 og 2015.

Resultatene er sammenfattet i Bransjerapporten 2016 som ble presentert for våre kunder 28. januar. Dersom du ønsker å få rapporten tilsendt for å sette deg inn i utviklingen i kanalene, byråene og i markedsavdelingene, og bruke denne innsikten i din lederjobb, kan du ta kontakt med Ole i Mediabemanning.

I tillegg til funnene presentert i rapporten kan vi gjøre detaljerte uttrekk på stillingskategorier, bransjer, selskaper og fagområder. Dette er materiale som kan brukes som grunnlag for å ta beslutninger om f.eks. lønnsnivåer, i forkant av rekrutteringsprosesser og andre HR-relaterte problemstillinger i medie- og kommunikasjonsmiljøer.

 

 

 

Del artikkelen