Dette ønsker medarbeideren seg

Hvilken kompetanse ønsker medarbeideren å utvikle i 2018? Svaret er innovasjon og nytenkning, samt analyse og ledelse.

Dette ønsker medarbeideren seg
Dette ønsker medarbeideren seg

Innovasjon og nytenkning, analyse og ledelse er de mest attraktive fagområdene når vi spør ansatte i vår bransje om hva slags kompetanse de ønsker å utvikle i 2018. Det kommer fram av Bransjeundersøkelsen som Mediabemanning gjennomfører hvert år.

- Kandidater vi møter sier alltid at de er på jakt etter å lære noe nytt. Det er kanskje det nærmeste vi kommer definisjonen av «faglige utfordringer». For å tiltrekke seg nytt talent og beholde de flinke folkene man har kan det derfor være klokt å legge aktivt til rette for at ansatte i selskapet eller miljøet man leder lærer seg noe nytt med jevne mellomrom, sier Eivind Ruud Johnsen, partner og rådgiver i Mediabemanning.

Lite variasjon mellom miljøene

Oppfatningen av hvilken kompetanse man ønsker å utvikle er ganske lik blant ansatte i byrå, mediekanal og i markedsavdeling. Selv om rekkefølgen varierer mellom miljøene er oppfatningen av «spennende fag» ganske. Det samme gjelder også på tvers av alder og kjønn.

- Vår undersøkelse viser at ansatte i byrå, mediekanal og i markedsavdeling er mest opptatt av innovasjon og nytenkning. Her svarer respondentene i de ulike miljøene helt likt. Deretter ser vi at ansatte i markedsavdeling ønsker faglig utvikling innen analyse, mens ansatte i byrå og mediekanal prioriterer ledelse foran analyse, sier Ruud Johnsen.

Benytte potensialet

Hans råd til arbeidsgivere er å benytte potensialet som ligger i medarbeiderens ønske om faglig utvikling.

- Om en dyktig spesialist går i et intervju og opplever at arbeidsgiveren er tvilende til at spesialisten evner å lære nye fagområder eller at lederen begrenser fagområdet det er snakk om, er det lite trolig at spesialisten vil oppfatte rollen eller arbeidsplassen som attraktivt. Den mest kjente innvendingen mot å engasjere seg i en prosess hos en ny arbeidsgiver er at «jobben er for lik den jeg har i dag». Er man derimot god på å legge til rette for faglig utvikling, vil man ha større sjanse for å trekke til seg gode folk, avslutter han.

 

eivind-nytt

Eivind Ruud Johnsen er partner og rådgiver i Mediabemanning. 

June K. Ragnif, Mediabemanning

Del artikkelen