ENTRA søker leder for digitalisering

Vil du være med oss og ta ansvaret for det digitale løftet i ENTRA ASA?

Foto: Entra ASA
Foto: Entra ASA
Se nøkkelkompetanse

Entra ASA er et av Norges ledende eiendomsselskaper. Selskapet utvikler, leier ut og forvalter attraktive og miljøledende kontor lokaler, samt utøver aktiv porteføljeforvaltning med kjøp og salg av eiendommer. Selskapets strategi er å være ledende på kundeopplevd kvalitet, levere lønnsom vekst og å være miljøledende i bransjen. Selskapet eier og forvalter cirka 1,2 millioner kvadratmeter, fordelt på 85 bygg. Entra ble børsnotert i 2014, og per 3.kvartal 2017 var markedsverdien på eiendomsporteføljen 38 milliarder kroner. Entra er etablert med virksomhet i Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger og har ca 165 ansatte.


Entra ASA er i ferd med å opprette en ny digital forretningsutviklingsenhet og skal ansette en strategisk sterk og handlekraftig leder for denne.

Rollen som leder for digitalisering vil få ansvaret for å identifisere digitale utviklingsmuligheter, bygge nye digitale tjenester og forvalte og videreutvikle eksisterende applikasjoner og tekniske løsninger. Vi ønsker å flytte fokuset fra våre ca. 600 bedriftskunder til de 40.000 som oppholder seg i våre bygg hver dag. Ved å tilrettelegge for smartere digitale løsninger har vi mulighet til å forenkle hverdagen til hver enkelt og oppnå en mer effektiv drift av våre bygg.

Du vil få ansvaret for en avdeling bestående av fire årsverk, hvorav to nye ressurser i form av en dataanalytiker og en produktsjef skal rekrutteres inn. Vi søker å etablere et kompetent kjerneteam som vil få ansvar for å sikre at Entra posisjonerer seg og agerer optimalt i lys av digitaliseringen i markedet.

Strategi – digital forretningsutvikling - operativ gjennomføring – ledelse

Stillingen som leder for digitalisering blir viktig for å øke ENTRA sin fremtidige konkurranseevne og attraktivitet. Du vil få en svært sentral rolle i forhold til å lede selskapets prosesser innen digital forretningsutvikling, applikasjonsutvikling, effektivisering og kommunikasjon. Stillingen er nyopprettet og rapporterer til konserndirektør for digitalisering og forretningsutvikling.

Du vil være ansvarlig for både idégenerering og konseptutvikling, planlegging, etablering av løsninger og implementering i nært samarbeid med forretningsutviklingsressurser og teknisk fagkompetanse i Entra og hos våre byråer og samarbeidspartnere. Du vil jobbe med digitaliseringsprosjekter innen blant annet følgende områder:

● Smartbygg - smart bruk av data og intelligent utnyttelse av de digitale mulighetene i byggene
● Interne prosesser - effektivisering av intern arbeidsflyt og prosesser ved bruk av digitale flater og aplikasjoner
● Kommunikasjon og samhandling med samarbeidspartnere som nyttiggjør seg de mulighetene som ligger i digitale og tekniske løsninger
● Effektivisering og digitalisering av byggeprosesser (BIM)

Du får et ansvar for å bygge opp selskapets digitaliseringskompetanse samt vurdere riktig organisering av selskapets IKT funksjon som pr i dag er outsourcet.

Vi søker en drivende, offensiv og klok leder med betydelig digitaliseringskompetanse, erfaring fra forretningsutvikling og med god innsikt i organisasjonsmessig endrings- og utviklingsarbeid. Vi ser for oss at du har hatt en ledende rolle i en industri som har vært gjennom / står midt oppe i større digitaliseringsarbeid, eller at du jobber i et byrå som har bidratt i digitale innovasjonsprosesser hos større selskaper. Du er vant til å jobbe med alt i fra strategi til digitaliseringsplanlegging, og du har god gjennomføringskapasitet. Du trives med et faglig og personalmessig lederskap. Du bør videre ha relevant utdanning på masternivå.

Vi ser etter deg som:

● har god erfaring med å jobbe med store og sentrale digitaliseringsprosjekter
● er trygg i lederrollen, er løsningsorientert, fremoverlent og kreativ
● vil skape bransjens beste brukeropplevelser og ha erfaring fra smidig prosesser og service design thinking
● er lagspiller og flink til å lede og motivere mennesker
● er forretningsorientert - ser nye muligheter
● har gode kommunikasjonsegenskaper internt og eksternt og er en god relasjonsbygger
● er god til å lytte og sette deg inn i de utfordringene som våre kunder opplever
● er sterk på gjennomføring og liker å bygge et godt og effektivt lag med sterk gjennomføringskraft
● gjerne er uhøytidelig i din væremåte

Vi tilbyr:

● Et stort mandat rundt det å skape morgendagens brukeropplevelse og digitale løsninger hos Norges fremste eiendomsaktør
● Inkluderende kollegaer i et sterkt faglig miljø, med mulighet for kompetanseheving i et fremtidsrettet selskap som er miljøledende og best på kundeopplevd kvalitet
● Gode personlige og faglige utviklingsmuligheter
● Entra er sertifisert i henhold til Great Place to Work’s globale standard for en god arbeidsplass
● Sosialt miljø med muligheter for trening, turer og andre aktiviteterI tillegg til konkurransedyktig lønn har vi gode betingelser i form av resultatlønn, aksjesparingsprogram, pensjonsordning og forsikringer
● Flotte, innbydende lokaler sentralt ved Oslo S

Entras verdier er: Tett på, nyskapende, ansvarlig og "Ett lag". Verdiene representerer selve drivkraften i Entra. De motiverer til å levere gode resultater og veileder hvordan vi jobber med kunder, leverandører og hverandre. Verdiene skal være i daglig bruk og gi oss retning når vi skal ta beslutninger.

Har du spørsmål til stillingen kan du kontakte Victor eller Henrik i Mediabemanning. Vi vil gjerne ha din søknad via linken på denne siden innen 5. november. Vi behandler søknader fortløpende og hører derfor gjerne fra deg så snart som mulig.

 

 ​

Del artikkelen

Kontaktpersoner