Eriksen: - Må kutte dobbelt så mye

En lisensvekst på 60 kroner betyr at Thor Gjermund Eriksen må spare inn dobbelt så mye som planlagt. - Det blir en krevende jobb.

Eriksen: - Må kutte dobbelt så mye
Eriksen: - Må kutte dobbelt så mye

Kilde: Kampanje

Kringkastingssjefen nådde ikke frem med sitt første lisensbrev til kulturministeren, der han ba om et påslag på 90 kroner for NRK-lisensen. I dagens forslag til statsbudsjett for 2014 har regjeringen valgt å øke lisensen med 60 kroner, til 2.542 kroner, eksklusiv merverdiavgift.

Det betyr at Eriksen, som i sitt brev argumenterte for at NRK selv skulle hente inn 60 millioner kroner av utgiftsøkningen gjennom effektivisering, trolig må kutte dobbelt så mye som planlagt.

- Jeg er skuffet over at vi ikke får kompensert for prisveksten, og spesielt foran 2014, som er et utrolig viktig år i radiodigitaliseringen. Vi skal gjøre en jobb, ikke bare for NRK, men for hele radio-Norge. På begynnelsen av 2015 skal vi måle og beslutte om vi skal slukke FM-nettet. Jeg skulle gjerne hatt mer penger til å stimulere overgangen til DAB. Samtidig er vi pålagt større beredkaps- og sikkerhetstitak etter det vi har opplevd de siste årene, sier Eriksen til Kampanje.

- Blir en krevende jobb
Med rundt 1,9 millioner lisensbetalere betyr det at NRK og Thor Gjermund Eriksen får inn nye 114 millioner kroner på konto til å drive allmennkringkasting i 2014. Det er anslått at pris- og lønnsvekst i 2014 vil innebære at NRKs utgifter øker med om lag 144 millioner kroner. I tillegg fører økte kostnader til samtidig analog og digital distribusjon av radio, sikkerhetsinvesteringer, og høyere priser for kjøp av rettigheter til sammen et merbehov på om lag 130 millioner kroner.

- Det blir en krevende jobb å opprettholde tilbudet til publikum, som vi selvsagt har som mål. Vi ser at dette pålegger oss et krav om effektivisering på 150 millioner kroner. Men jeg er glad for at de beskriver dette som et avvik til hovedregelen. Jeg opplever ikke at dette endrer den brede politiske enigheten rundt NRK.

- Den kan jo raskt endre seg?

- Vi får ta én ting om gangen, og så får vi se.

- Forstår ikke argumentet
- Hvordan skal du få dette regnestykket til å gå opp?

- Vi må jobbe smartere, og så får vi gå gjennom konsekvsensene av dette. Én av de tingene jeg virkelig har fått forståelse for etter at jeg begynte i NRK, er at vi er pålagt mange oppgaver som ikke har direkte med journalistikk å gjøre, for eksempel finansieringen av DAB-utbyggingen og sikkerhetstiltak. Det er klart at målet vårt er å kunne gjennomføre planene vi har for innhold til publikum, men det blir et krevende år.

- Regjeringen skriver at NRKs rammer bør kunne innskrenkes noe?

- Det er snakk om finansielle rammer, og det er riktig at NRK har hatt en bra inntektsvekst. Derfor så ba vi heller ikke om den samme veksten i år. 90 kroner er mindre enn i fjor (NRK fikk en vekst på 93 kroner i 2013, journ. anm). Når de viser til utviklingen i markedet, forstår jeg ikke riktig argumentet. Realiteten er det motsatte. Dsitribusjons- og reklameinntektene til kommersiell tv øker mer enn noen gang. At NRK har høyere inntektsvekst enn tv-markedet for øvrig er ikke riktig.
Del artikkelen