Flere kvinner jobber heltid

Økonom tror kvinner er blitt mer bevisste på å unngå å bli pensjonstapere.

Flere kvinner jobber heltid
Flere kvinner jobber heltid

Kilde: e24

I tredje kvartal økte sysselsettingen i Norge med 41.000 sammenlignet med samme periode i fjor. Kvinner sto alene for hele 27.000 av disse nye heltidsjobbene, viser tall fra SSBs Arbeidskraftundersøkelse. Ifølge SSB falt antallet kvinner som jobber deltid med 10.000 i perioden.

Mer bevisste
Forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DNB tror utviklingen kan skyldes et godt arbeidsmarked, politiske vedtak og en større aksept for at menn går hjemme med barna.

Men hun tror også kvinner er blitt mer bevisste når det gjelder sin økonomiske fremtid.
- Kvinner har i en lang årrekke vært pensjonstaperne fordi de jobber deltid og går glipp av verdifull pensjonsopptjening. Det er særlig surt hvis det blir samlivsbrudd og du sitter igjen med en lav pensjon fordi du var hjemme med barn, sier Sandmæl.

Ifølge Sandmæl kommer man også dårligere ut i det nye pensjonssystemet hvis man har jobbet deltid enn det man gjorde tidligere.

Kan måtte jobbe lenger
Forbrukerøkonomen advarer om at mye deltidsjobbing kan føre til at man må jobbe i flere år før man kan gå av med pensjon.

- Tall fra NAV viser at langt flere menn enn kvinner mellom 62 og 66 år tok ut alderspensjon i 2011, totalt 12 prosent. Årsaken er blant annet at færre kvinner enn menn oppfyller vilkårene for tidlig uttak av alderspensjon fordi kvinnene har tjent opp for lite pensjonspoeng, sier Sandmæl.

Ved fylte 62 år har 95 prosent av menn rett til å ta ut alderspensjon, mens bare 60 prosent av kvinner har det, ifølge Sandmæl.

Til tross for at færre kvinner nå jobber deltid er forskjellen fortsatt stor mellom kvinner og menn, viser tallene fra SSB. Mens 86 prosent av menn jobber 100 prosent, er kun 61 prosent av kvinner det. Midlertidige ansatte, uansett kjønn, utgjorde i tredje kvartal 9,3 prosent av alle ansatte.Del artikkelen