Forlater Innovasjon Norge etter 10 år

Gunn Ovesen har ledet Innovasjon Norge siden 2004. Ved årsskiftet trer hun av som administrerende direktør.

Foto: Terje Bringedal/VG
Foto: Terje Bringedal/VG

Kilde: e24.no

Etter ti år som leder av Innovasjon Norge trer administrerende direktør Gunn Ovesen av ved årsskiftet.

Fratredelsen skjer etter en dialog med styret, opplyses det.

- I de årene Ovesen har ledet virksomheten har Innovasjon Norge arbeidet systematisk med å fremme bedrifts- og samfunnsmessig lønnsom næringsutvikling i hele landet, sier styreleder Reidar Sandal i en melding.

Gunn Ovesen uttaler at hun har hatt gleden av å lede Innovasjon Norge i ti år og at det er nå tid for å la andre løfte selskapet videre.

Selskapet ble opprettet for å stimulere til nyskaping i næringslivet og er Næringsdepartementets viktigste redskap for en aktiv næringspolitikk.

- Innovasjon Norge bidrar til at mange tusen gründere har fått hjelp til å realisere sine drømmer. Enda flere bedrifter i hele Norge har fått tilført kapital og kompetanse. Vi har avlastet risikoen i deres dristige prosjekter. Og vi har stått ved deres side når de har reist ut i verden på jakt etter markedsandeler. Sterke næringsmiljøer er nå ryggraden i norsk konkurransekraft, uttaler Ovesen.

Ovesen viser også til den innsats Innovasjon Norge gjorde i finanskriseåret 2009, der man doblet porteføljen og sterkt bidro til ny vekst i norsk økonomi.

Virksomheten eies 51 prosent av Næringsdepartementet, mens resten eies av fylkeskommunene.
Del artikkelen