Har over 45.000 digitalabonnenter

18.000 er rene digitalabonnenter. Digitalvekst gir resultatframgang for Amedia i tredje kvartal.

Har over 45.000 digitalabonnenter
Har over 45.000 digitalabonnenter

Kilde: Kampanje
 
Amedia-sjef Are Stokstad kan i dag legge fram et resultat for tredje kvartal som er bedre enn i samme periode i fjor. Amedia omsatte for 1,274 milliarder kroner i tredje kvartal, som er 6,5 prosent bedre enn i tilsvarende periode i fjor. Resultat før skatt endte på 87 millioner kroner, som er en forbedring på 45 prosent.

Amedia forklarer resultatveksten på 24 millioner kroner med høyere digitale annonseinntekter og innlemmelsen av Digitale Medier 1881.

- Amedia ser merkbare og positive resultater av konsernets digitale vekststrategi. Resultatet i 3. kvartal er tilfredsstillende, men vi har behov for kontinuerlige forbedringer. God inntjening er avgjørende for å ivareta vår samfunnsrolle i fremtidens medielandskap. Vi gleder oss over at vi når fram til stadig flere lesere og brukere med godt innhold og relevante produkter, sier konsernsjef Are Stokstad i en kommentar.

Amedia er blant en rekke medieaktører som jakter på digitale abonnenter og fem aviser i konsernet har det siste året testet ulike løsninger for digital brukerbetaling. Blant avisene som tester er Drammens Tidende, Tønsbergs Blad og Sandefjords Blad. Amedia-sjef Are Stokstad kan i dag fortelle at mediekonsernet nå registrerer en sterk vekst i antall abonnenter med digital tilgang. Tallet er nå oppe i 45.478, hvorav 18.173 er rene digitale abonnenter, ifølge Amedia.

Har milliardambisjoner
Men Amedia er fortsatt i startgropa i kappløpet om digitale brukerinntekter. Da Stokstad overtok som konsernsjef tidligere i år, slo han fast at mediekonsernet skal klare å øke omsetningen gjennom salg av innhold til over 1,4 milliarder kroner per år i løpet av en tiårsperiode.

- Vi har rundt 1,4 milliarder kroner i innholdsinntekter i dag på opplag, så da spør vi oss hvor skal vi være om ti år? Vi må være høyere. Det er en passe ambisjon, er det ikke? sa Stokstad til Kampanje.

Stokstad mener er mulig å opprettholde og øke innholdsinntektene og da gjennom digital brukerbetaling.

- Vår ambisjon er en kraftig vekst i digitale innholdsinntekter som fører til at vi opprettholder dagens nivå. Men husk at papir vil være vesentlig andel av innholdsinntektene også de kommende år. Vi tror ikke papiret er borte om 10 år, sa Stokstad.

Foruten ferske tall om digitale abonnenter, presenterer Amedia følgende digitaltall i dag:

Digital annonseandel for konsernet samlet på 25,8 prosent, tilsvarende 136 millioner.

10 millioner i annonseinntekter fra mobile plattformer.

10,2 prosent vekst i antall daglige nettbrukere.

72 prosent vekst i antall daglige mobilbrukere.

Digitale Medier 1881 bidrar med omsetning på 46 millioner.

Papirfallet fortsetter
Alle forretningsområdene rapporterer om resultatframgang til tross for krevende utvikling både i annonsemarkedet, lesermarkedet og trykkmarkedet. Framgangen er størst i forretningsområdet «Lokale Medier», det vil si mediekonsernets lokale mediehus landet rundt, som er det største forretningsområdet i Amedia med en omsetning på 891 millioner i kvartalet kroner, 10 millioner bedre enn tilsvarende periode i 2012. Driftsresultatet havnet på 78 millioner, 15 prosent bedre enn samme kvartal i fjor. Årsaken til resultatfremgangen er en sterk digital vekst og god underliggende kostnadsutvikling, primært knyttet til reduserte personalkostnader. De samlede annonseinntektene gikk svakt tilbake i kvartalet. Papirannonseringen i avisene falt med 3,7 prosent, mens digitale annonseinntekter økte med 16,3 prosent. Opplagsinntektene økte med én prosent, til tross for en opplagsnedgang på 4,5 prosent.

- Lokale Medier maktet i tredje kvartal å opprettholde totale annonseinntekter på samme nivå som fjoråret. Det er tilfredsstillende å se at dagspressen fortsatt står sterkt som annonsekanal og at vi øker vår markedsandel i printmarkedet. Vi er samtidig forberedt på at den underliggende nedgangen i papirannonseringen fortsetter, sier Stokstad.

Foruten annonseinntekter fra Lokale Medier, har Amedia betydelige digitale annonseinntekter fra virksomheter som Nettavisen (50 prosent eierandel), Mediehuset Tek og Digitale Medier 1881. Digitale Medier 1881, som ble innlemmet i Amedia med virkning fra 1. juli 2013, økte sin omsetning i kvartalet med fem prosent til 46 millioner. Driftsresultatet hvanet på 17 millioner.

- Vi vokser og styrker oss digitalt. Den digitale andelen av konsernets samlede annonseinntekter har passert 25 prosent, og vi forventer at den digitale inntektsveksten vil forsterkes ytterligere, sier Stokstad.
Del artikkelen