Høyest lønnsvekst hos digitale

Bransjeundersøkelsen viser at lønnsveksten i den norske medie og kommunikasjonsbransjen var på 5,4% i fjor. Se flere tall fra undersøkelsen her!

Ole Janzso fra Mediabemanning AS presenterer funnene fra Bransjeundersøkelsen
Ole Janzso fra Mediabemanning AS presenterer funnene fra Bransjeundersøkelsen

Bransjeundersøkelsen gjennomføres årlig av rekrutteringsselskapet Mediabemanning AS og er besvart av 949 ansatte i mediehus, byråer og markeds- og kommunikasjonsavdelinger hos norske annonsører. 

Foruten å kartlegge lønnsutvikling avdekker Bransjeundersøkelsen også hvilke forventninger de ansatte i bransjen har til egen faglig utvikling, hvilke prioriteringer de har foran året som kommer, samt hvilke arbeidsgivere og ledere som utpeker seg som attraktive og inspirerende. I år toppet NRK listen over attraktive arbeidsgivere, samtidig som Kjetil Try fortsatt er bransjens mest populære leder.

Med en gjennomsnittlig lønnsvekst blant ansatte og ledere på 5,4%, kan medie- og kommunikasjonsbransjen altså vise til en høyere lønnsvekst enn næringslivet forøvrig, som i henhold til SSB ligger an til en vekst på 3,9% for 2013. 

- Det er ansatte som jobber innenfor digitale fagområder har høyest lønnsvekst. De kan vise til en vekst på 6,8%, mens ansatte i reklamebyråene har hatt en lønnsvekst på 4,8% i 2013. Lederne har den laveste lønnsveksten med relativt beskjedne 3,8, forteller Henrik Sandberg, daglig leder i Mediabemanning AS.

Undersøkelsen viser også at de ansatte på kommersiell side i mediekanalene har hatt et godt år.

- De ansatte på kommersiell side i kanalene har stor andel resultatbasert lønn og kunne i 2012 vise til en lønnsvekst på beskjedne 3,5%. Når den samme gruppen 2013 viser til en vekst på hele 6% tyder dette på at mange selgere har oppnådd bedre salgsresultater enn foregående år.

 

41% vil prioritere jobbskifte

På spørsmål om hva de ansatte i medie- og kommunikasjonsbransjen ønsker å prioritere i 2014 svarer hele 41% at de vil prioritere å bytte jobb. Dette er en marginal nedgang fra fjoråret, der 42% svarte det samme. 34 % av de spurte vil prioritere økning i lønnen, samtidig som 18% ønsker å få bedre tid til familie og fritid.

- Vi ser en del ulikheter aldersmessig og i ulike deler av bransjen. Det er  for eksempel de mellom 20 og 30, samt de over 50 som ønsker å bli hos nåværende arbeidsgiver og ikke helt uventet er mindre opptatt av å få mer tid til familie og fritid, mens aldersgruppen 30-39 år mer åpne for jobbytte, opptatt av lønnsvekst og kommer til å prioritere mer tid til familie og fritid i år.

Samtidig viser undersøkelsen at bransjens ledere er lojale mot sin arbeidsgiver og det er mindre enn hver tredje leder som anser det som svært sannsynlig at de vil bytte jobb i 2014.

”- Det er de som jobber i markeds- og kommunikasjonsavdelinger hos annonsørene som oppgir at de er mest åpne for å bytte jobb, og 60% av de som jobber hos norske annonsører svarer at de vil prioritere jobbskifte. De fleste vil jobbe hos en annonsør, men for de som vil over til leverandørsiden er det de kreative byråene som er mest populære og bare 10% ser for seg å jobbe hos mediekanalene” -sier Sandberg.

____________

For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med Daglig leder i Mediabemanning, Henrik Sandberg på telefon 90 73 98 16, eller Rådgiver & Partner Ole A. Janzso på telefon 97 77 47 71.

 

Bransjeundersøkelsen gjennomføres årlig av rekrutteringsselskapet Mediabemanning AS. Undersøkelsen er besvart av 949 respondenter i november 2013.

Del artikkelen