Hvordan bli en mer karismatisk leder

Karismatiske ledere kjennetegnes av at de er inspirerende, motiverende, har solid relasjonsintelligens og får folk med seg. De utvikler et arbeidsmiljø der de ansatte emosjonelt og intellektuelt forplikter seg til virksomhetens mål.

Hvordan bli en mer karismatisk leder
Hvordan bli en mer karismatisk leder

Kilde: HR Norge

Karismatiske ledere fokuserer på menneskene rundt seg og hvordan disse skal bli deres følgere. De er som regel ekstroverte og spesielt gode på kommunikasjon. I tillegg er de er genuint empatiske. Men karisma er ingen egenskap enkelte mennesker har og andre ikke. Ingen kan være karismatiske på egenhånd, det er i relasjon med andre man oppleves karismatisk eller ikke. Og karisma kan avhenge av kontekst og menneskene som er en del av konteksten.

I boken Leadership Charisma (B. Haney, J. Sirbasku, D. Mccan, 2011) er det definert to kjerneområder i karismatisk ledelse, "What's In It for Me" (WIIFM) og "Charismatic Equation".

WIIFMer ikke så kynisk som det høres ut, men når vi skreller bort flere lag med "korrekt" oppførsel for hvordan vi agerer og interagerer med andre viser alle sosiale normer at vi ser etter WIIFM. Karismatiske ledere utmerker seg og gjenkjennes ved at de besvarer dette spørsmålet og får folk med seg.

Charismatic Equationbeskriver hvordan den karismatiske lederen møter fundamentale og menneskelige behov hos den de er i relasjon med.

Kan du utgjøre en positiv forskjell for hvordan mennesker føler seg og hvordan de har det? Her får du en praktisk 4 stegs modell for hvordan du kan utvikle karisma i din lederrolle.

Steg 1 – Bestem deg for å bli en karismatisk leder

Karisma handler om adferd. Ønsker du å bli en inspirerende og motiverende leder er dette et valg du selv må ta og forplikte deg til, deretter utvikle den adferd som gjør deg mer karismatisk. Du må være innstilt på å investere energi og tid på læring og være dedikert til å sette dette ut i praksis. 

Steg 2 – Bygg et fundament for din karisma

Vårt indre reflekterer ofte vårt ytre, derfor vil selvtillit være det mest solide fundamentet for karisma. Hvorfor? Fordi vi finner dette attraktivt hos andre og ønsker selv å fremstå med god selvtillit. Observer deg selv når du møter mennesker som er trygge på seg selv, du retter deg opp og fremstår tryggere. Samme virkning har du på andre når du fremstår med høy selvtillit. Ingen vil oppfatte en person uten selvtillit som karismatisk, så dette er en kritisk faktor som handler om holdning.

Steg 3 – Sett mål og lev i nuet

Å ha mål er essensielt for å bygge selvtillit, de gjør at du føler deg sterk og trygg i nuet og hvor du skal videre. Mål gir deg retning, kontroll over øyeblikket og sikrer at du gjør de riktige tingene. Når en situasjon oppstår er det målene som avgjør hvilke prioriteringer og handlinger som kreves der og da.
Seks steg for å sette mål:

  1. Ha mål for alle aspekter i livet ditt, karriere, familie, personlig utvikling, helse osv.
  2. Skriv de ned, da er de lettere å visualisere
  3. Lag "ordbilder" for hvert mål
  4. Lag en miks av store, mellomstore og litt mindre mål, sett de inn i en realistisk tidsskala men la det være noe å strekke seg etter
  5. Ikke før deg selv bak lyset ved å tro at det å sette opp mål holder, lag en plan for hvordan du skal nå de
  6. Ta syretesten. Når du har satt målene – sjekk om du motiveres av disse

Steg 4 – Visualiser din suksess

Når du har lagd et sett med meningsfulle mål for de forskjellige områder i livet ditt er det på tide å visualisere de. Så snart du klarer å visualisere målene blir de mer troverdige og oppnåelige for deg. Start med å se deg selv der du står i dag, veien du går og de handlinger du gjør for å komme i mål med suksess. Visualiser litt hver dag, noen liker å sette seg ned, lukke øynene litt og leve seg inn i målene. Andre bare drømmer seg inn i målene med åpne øyne.

Jobb deg gjennom stegene og vær bevisst at det du ønsker er endring, endring tar tid og krever innsats. På veien kan vi anbefale boken Leadership Charisma av B. Haney, J. Sirbasku, D. Mccan, utgitt i 2011 som er kilden til denne artikkelen.

Del artikkelen