KLP søker UX lead designer og UI designer

KLP - Nattevakt from KLP on Vimeo.

Se nøkkelkompetanse

KLP er med sine over 950 ansatte og en forvaltningskapital på 652 milliarder kroner, Norges største livsforsikringsselskap. Vi har kontorer i Oslo, Bergen og Trondheim. KLP er eid av kundene. Vi leverer trygge og konkurransedyktige pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner, fylkeskommuner og helseforetak, samt deres virksomheter og ansatte. I KLP er det å ta samfunnsansvar en naturlig del av vår daglige drift. Les mer om oss på klp.no


KLP søker en UX lead designer og en UI designer som kan skape morgendagens brukeropplevelser for Norges største pensjonsselskap. KLP er en fremtidsrettet finansaktør som søker å ta en tydeligere posisjon i markedet. For å nå vår ambisjon er vi helt avhengige av å lykkes digitalt - og og vi er helt avhengig av deg!  

Til begge rollene ser vi etter deg som er en god relasjonsbygger, og som evner å jobbe selvstendig så vel som i team. Du har gode kommunikasjonsevner og formidler budskap med teft både muntlig, skriftlig og visuelt. Du er interessert og utforskende, selvdreven og strukturert, og du har et blikk for helhet og detaljer. Det er også viktig for oss at du er resultatorientert og flink til å skape resultater sammen med andre, og at du er åpen for andres synspunkter i teamarbeidet. På toppen av dette så håper vi at du er nysgjerrig på egen utvikling og hvordan du kan utvikle deg sammen med oss.

I KLP blir du en del av et større fagmiljø av både interne og innleide designere, forretningsutviklere og systemutviklere. Hos oss vil du få jobbe med mange ulike fagområder og selskaper på en gang, med stor variasjon i prosjekter og oppgaver. Vi lager løsninger for privat-, offentlig- og bedriftsmarkedet for alle våre forretningsområder.

Begge rollene tilhører seksjonen Digital Kundefront, som tilhører divisjonen for kommunikasjon og marked i KLP. Vi er ansvarlige for en helhetlig digital opplevelse på tvers av alle forretningsområdene til KLP pensjon, bank, forsikring og fond.

 

Lead UX designer

Som lead UX designer vil du ha en sentral rolle med å designe og utvikle nye og eksisterende digitale flater og tjenester for hele KLP-konsernet.

Konkrete arbeidsoppgaver:

• Utvikle KLPs digitale flater for å gi gode brukeropplevelser som ivaretar brukernes behov
• Sørge for en helhetlig brukeropplevelse på tvers av konsernets digitale flater
• Lede konseptutviklingsarbeid og designprosesser
• Ansvar for utarbeidelse av skisser og konseptbeskrivelser
• Både være deltager i nye prosjekter og sikre en riktig videreutvikling av våre eksisterende løsninger
• Jobbe tett med våre UX designere, UI designere, forretningsutviklere, IT, innleide konsulenter og andre viktige interessenter, og være en aktiv bidragsyter i våre tverrfaglige team
• Bidra til et godt fagmiljø for våre UX-designere gjennom å koordinere, støtte og veilede
• Utarbeide retningslinjer og prinsipper for interaksjonsdesign

Kvalifikasjoner:

• Master- eller Bachelorgrad innen interaksjonsdesign, produktdesign, tjenestedesign eller lignende
3+ års erfaring innen interaksjonsdesign
• Erfaring med å drive designprosesser, fra å samle innsikt til å produsere skisser og prototyper som er testet på målgruppen
• Kunnskap og erfaring med responsiv design og universell utforming (UU-krav)
• Kunnskap og erfaring med smidige arbeidsprosesser (Lean Startup, Scrum, Kanban osv.)
• Erfaring med å jobbe i konsern eller store virksomheter
• Flytende norsk, muntlig og skriftlig

UI designer

Som UI designer får du en sentral rolle i arbeidet med å sette føringer for morgendagens brukeropplevelser, og ved å delta i og drive konsept- og designprosesser.

Konkrete arbeidsoppgaver:

• Ivareta og videreutvikle KLPs merkevare og visuelle profil til hele det digitale grensesnittet for å skape en god brukeropplevelse
• Definere og følge retningslinjer og bestemmelser for fargebruk, typografi, komposisjoner og layout, samt sikre at grensesnittet appellerer visuelt til brukerne
• Skape løsninger som ivaretar brukerens behov og er i henhold til UU-krav
• Utvikle kreative og engasjerende digitale løsninger som skaper verdi for KLP’s kunder
• Delta i prosjekt med tverrfaglige team fra start til slutt; fra innsiktsarbeid til endelig løsning og optimalisering av løsning etter implementering
• Sikre et godt samarbeid med utviklere gjennom hele prosessen


Kvalifikasjoner:

• Erfaring med kreative prosesser, designprinsipper og guidelines
• Erfaring med responsive design og universell utforming (UU-krav)
• Forståelse for kundereise og bruk av personas
• Kunnskap og interesse for interaksjonsdesign og kundeopplevelse
• Erfaring med brukertesting
• Kjennskap til ulike programmeringsspråk innen front-end utvikling
• Kunnskap om hvordan designe for designsystem, og ivareta et helhetlig uttrykk ved bruk av dette.
• Kunnskap og forståelse for hvordan designe for CMS /digitale løsninger
• Kjennskap til smidige arbeidsprosesser (Scrum, Kanban ol.)
• Master- eller Bachelorgrad innen kommunikasjonsdesign, grafisk design, webdesign og/eller tilsvarende
• Vi oppfordrer både nyutdannede og deg med noen års erfaring til å søke
• Beherske norsk både skriftlig og muntlig


Hvorfor er KLP spennende?

KLP gjør betydelige investeringer i digital utvikling for å styrke selskapets posisjon i fremtiden. Nærmere en million nordmenn har et forhold til oss. Spørsmål rundt pensjon og egen økonomi oppleves vanskelig og komplisert for de fleste, og som Norges største pensjonsselskap har vi både et ansvar og en ambisjon om å hjelpe.

Hos oss vil du få spennende utfordringer i et stort finanskonsern i stadig utvikling. Vi har godt arbeidsmiljø med kompetente og motiverte medarbeidere, og vi har konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og velferdsordninger. Vi holder sentralt til i KLP-huset i Bjørvika i Oslo.


Har du spørsmål om stillingen kan du kontakte Victor i Mediabemanning. Vi vurderer søknader fortløpende. I første del av prosessen vil du få mer innsikt i KLP og hvordan vi jobber med den digitale reisen til Norges største livsforsikringsselskap. Søkere bes legge ved sin designportfølje eller link til hvor denne finnes.

Om KLP - Rekrutteringsfilm tekst from KLP on Vimeo.

Del artikkelen

Kontaktpersoner