Lanserer 4000 interaktive plakater

Ambisjonen er å få utendørsmediet til å spille en ny rolle i hvordan man påvirker folks adferd på mobil.

Lanserer 4000 interaktive plakater
Lanserer 4000 interaktive plakater

Kilde: Keativt forum

Målsettingen er å skape engasjement hos publikum med nye teknologiske muligheter som linker mobil og plakat sammen. JCDecaux vil gjøre budskapene mer relevante, interaktive og at utendørs blir en naturlig integrert del av digital strategien. De første kampanjene er allerede å se i by-bildet.

Selskapet vil treffe publikum gjennom å lage morsomme, kreative «scener», og dermed skape stor delingseffekt. Eksempler: Die Hard, Dovett og Plan Norge.

– Det er et stort potensial i å gjøre digitale og statiske plakater mer engasjerende gjennom å linke mobil og plakat sammen. Her har mediekanalen en stor gjennomslagskraft og kan påvirke folks mobiladferd. Utendørsreklame kan bidra med å introdusere ny teknologi og engasjere både gjennom innholdet i budskapet og formen budskapet blir gitt på. Spesielt gjelder dette for reklameplasser med ventetid som i leskur, flyplasser eller på perrong, sier Bjørn Erik Broady Aasebø, Markedssjef i JCDecaux.

– Interaktivitet på plakat kan skapes på mange måter. I utgangspunktet er ikke dette en standard oppskrift, men en måte å tenke kommunikasjonsløsning på. Måten man tar dette ut kan variere fra gang til gang. I eksempelet under brukte Sony Musics Daft Punk-kampanje, en kombinasjon av QR- og NFC-teknologi, i andre tilfeller kan man gå via app, video, sms eller augmented reality, for å skape interaksjon. Det er også mulig å ta ut, og forsterke, det digitale budskapet på statiske plakater slik som Share a Coke og Jay-Z /Bing kampanjene. Mulighetsbildet endres i takt med teknologisk utvikling, og bruk. Det handler om nye måter å skape engasjement via plakaten, i mulig samspill med mobil.

Det er viktig å sette forventningene på rett nivå, mener Aasebø.

– For å skape engasjement må man også ha et budskap som engasjerer. Med en aktivitet som kun ender på kundens hjemmeside og ikke har en trigger for engasjement, kan nok resultatet bli deretter. Publikum forventer en helt annen grad av underholdning for å la seg engasjere nå enn før. Men når man først treffer, så treffer man veldig bra.

Introduserer NFC

JCDecaux har nylig gjennomført den første Near Field Communication-kampanjen (NFC) i Norge, med gode resultater. Ambisjonen er å gjøre dette i større skala i tiden fremover.

– Vårt mål er å gjøre mediet mer levende ved å utnytte samspillet mellom plakat og mobil. Vi er ute etter å gjøre opplevelsen av utendørsmediet mer relevant og gå fra å være en passiv avsender, til å kunne skape større grad av engasjement hos respondentene. Derfor er mulighetene NFC/QR på plakat en naturlig vei å gå, sier Richard Öström, forretningsuviklingssjef hos JCDecaux.

Sony Music lanserte Daft Punk’ siste album hos JCDecaux med 50 interaktive plakater i Oslo, Stavanger og Bergen. På siden av plakaten var det festet et merke med en QR-kode, samt en NFC-brikke. NFC-brikken gjør at man ved å holde mobilen inntil plakaten, automatisk blir tatt inn på landingssiden for kampanjen, der man kan høre på albumet. Det er første gang en slik løsning blitt gjort i Norge. Kampanjen varte i en uke.

– Resultatene viser at publikum ønsket å benytte både NFC og QR-kodene. 40 prosent av disse førte til en såkalt convertion, ved å kjøpe eller strømme albumet via ulike tjenester. Sammenlignet med lignende kampanjer i England er dette tallet høyt, sier Öström.

– Med forventningene til det nye Daft Punk-albumet og med all PR som har vært i forkant, visste vi at motivet allerede var ganske godt kjent for målgruppen, men det er aldri en garanti for engasjementet til folk. Vi vil nå se på nye muligheter til å bruke NFC og lyd for å engasjere der ute og ser frem til mange spennende kampanjer med JCDecaux, sier Cecilie Priscilla Norseth, International marketing manager i Sony Music.
Del artikkelen