Lederutvelgelse og rekruttering

Vi er bransjespesialisten og gjennomfører lederutvelgelse, bistår med topplederrekrutteringer, kartlegger styrekandidater, og finner lederen og fagspesialistene du trenger innen reklame, media og kommunikasjon.

Bransjeglidning, nye kundekrav og tøffere konkurranse gjør at vi som skal finne de rette menneskene til stadig nye oppgaver, må inneha en unik bransjekunnskap.

Vi i Mediabemanning har lang erfaring med å rekruttere fagspesialister, å gjennomføre lederutvelgelser, bistå med topplederrekrutteringer, kartlegge styrekandidater og bistå ved sammensetning av styrer innen reklame media og kommunikasjon. Til sammen har vi de siste 15 årene rekruttert mer enn 100 ledere og 1000 fagspesialister. Noen kaller det organisasjonsutvikling. Vi kaller det riktig folk på rett plass.

 

Del artikkelen