Mediabemanning og Ben Christensen etablerer marketing management consulting

Mediabemanning med Ben Christensen på laget satser på konsulenttjenester innen strategi og organisasjonsutvikling, og etablerer Marketing Management Consulting.

Mediabemanning og Ben Christensen etablerer marketing management consulting
Mediabemanning og Ben Christensen etablerer marketing management consulting

Mediabemanning AS har siden oppstarten i 2001 bistått marketing- og kommunikasjonsmiljøer hos annonsørene og alle typer byråer og mediebedrifter med å rekruttere ledere og fagspesialister, og gjennom dette bidratt med organisasjonsutvikling. Selskapet strukturerer nå sitt tjenestetilbud innen Marketing Management Consulting og ansetter Ben Christensen til å lede fagområdet.

-Behovet for sterk ledelse og smart organisasjonsutvikling har aldri vært viktigere i vår bransje, sier daglig leder i Mediabemanning Henrik Sandberg.

-Vi står midt i en stor digitalisering og teknologisk transformasjon som påvirker organiseringen hos våre kunder i større grad enn tidligere. Merkevarer står overfor en rekke valg blant annet når det gjelder inhousing versus å kjøpe tjenester fra samarbeidspartnere, noe blant annet Den Store Annonsørrapporten også peker på, fortsetter han.

Markedet konsolideres
Byråene jobber med å spisse og tydeliggjøre sine produkter og tjenester og Mediabemanning ser en klar trend at reklamebyråer leverer det som tradisjonelt har vært mediebyråtjenester og omvendt. Samtidig etableres det en rekke spesialistbyråer innen performance, content, tech med mer. Sandberg og hans kolleger er sikre på at de står overfor en enda tydeligere konsolidering i det norske byråmarkedet i årene som kommer.

-Mediene på sin side etablerer egne byråer og må sikre balanse mellom leseropplevelse, sitt redaksjonelle ansvar og en bærekraftig økonomi. Startup-miljøet vokser, det sjøsettes en rekke nye produkter og tjenester, og behovet for bistand rund organisering, prioritering og go-to-market-strategier er stort.

- Vi har jobbet mye med denne type strategiske problemstillinger de siste årene som et ledd i våre rekrutteringsprosesser. Nå strukturerer vi vårt tjenestetilbud rundt disse prosessene tydeligere, og går sammen med Ben Christensen om å bygge opp våre strategitjenester innen Marketing Magement Consulting til å bli en større del av vår virksomhet fremover, sier Sandberg.

En driver for vekst og fag
Ben Christensen har de siste 15 årene hatt fagansvar- og lederansvar hos merkevarer som Telenor og Widerøe, vært nordisk digital direktør i mediebyrået IUM, vært digital direktør i Amedia, og vært med på å etablere og utvikle reklamebyrået Empefire. I tillegg har han hatt styreverv i en rekke selskaper som Mediehuset Nettavisen, 1881, Mediehuset TEK, Madington, Coupler, SHE Community med flere, og vært med på en rekke fusjoner og oppkjøp. Han har også i kraft av disse rollene vært strategisk rådgiver for Statoil, Coca-Cola, XXL, Power, Optimera med flere.

-Mediabemanning fremstod for meg som et naturlig miljø og en god partner når jeg ønsket å starte egen virksomhet. De har lenge bistått organisasjoner med å finne riktig kompetanse, som er en naturlig forlengelse av det å drive med marketing management consulting. Selskapet har en sterk posisjon innen rekruttering- og lederutvelgelse, og de har flere ressurser med bred kompetanse og erfaring innen organisasjons- og forretningsutviklingsprosjekter, tech- og digitaliseringsprosesser, intern kommunikasjon og employer branding, sier han, og fortsetter.

-Min jobb blir å styrke og tydeliggjøre vårt produkt innen marketing management consulting. Dette handler først og fremst om organisasjons- og forretningsutviklingsprosjekter hvor vi skal bistå med lederstøtte, kompetanse- og fagevaluering, medarbeiderundersøkelser og teamanalyser for å sikre riktig teamsammensetning. Selskapet skal også bistå i fusjons- og oppkjøpsprosesser, bistå med interim ledelse, outsourcing av HR-rollen og være en sterk strategisk sparringspartner i arbeidet med å utvikle organisasjonene hos våre kunder på best mulig måte, sier han.

Har fulgt Ben over tid
- Vi har fulgt nøye med på Ben sin karriere både som fagperson, som engasjert og dyktig leder og en tydelig stemme i vår bransje, sier Sandberg.

- Han har vist at han behersker strategi og ledelse, teknologi og fremtidstenkning fra både A-pressen og Empefire. Han har også skapt gode resultater og er en driver for vekst og fag for både kundene og organisasjonene han har jobbet i. Det gjør at vi alltid har hatt et godt øye til Ben. Alle som jobber hos oss er en del av et veldig tett og samarbeidsorientert team, og vi er sikre på at dette blir spennende og utviklende både for oss og våre kunder som får han med på laget, avslutter Sandberg.

Mediabemanning AS som etablerer Mediabemanning Consulting AS i disse dager, eier også MB Flex AS som er selskapets vikarbyrå. Totalt omsatte byrået for i overkant av 33 millioner kr i 2017.

Kontakt: Henrik Sandberg. Daglig Leder i Mediabemanning tlf. 907 39 816 / henrik@mediabemanning.no


Del artikkelen