Mediekonferansen 2012 er nå historie

Dette var 33. gang konferansen ble arrangert. Vår målsetning var å gjøre konferansen enda mer tilgjengelig, mer uformell, mer tydelig og mer profesjonell - uten at det skulle gå på bekostning av det relasjonsmessige.

Mediekonferansen 2012 er nå historie
Mediekonferansen 2012 er nå historie

Kilde: Mediaforum Publisert: 1. november 2012

Derfor valgte vi blant annet å:
- legge konferansen til et sentralt sted (Tønsberg) og til Oseberg kulturhus (som etter vår mening er en av de beste konferansesalene i landet)
- legge trykk på å ”vise frem” konferansen for andre interessegrupper som reklamebyråer og annonsører
- gi konferansen en tydeligere identitet (derav navnet Mediekonferansen) og i større grad relatere den til de som jobber med og i kommersiell media
- tenke nytt rundt sponsorene og sponsoratene
- gjøre om formatet for Mediestrategiprisen
- sikre mulighet for deling og dialog via Geek’s Corner
- finne en god balanse mellom humor og nytte under selve ”fagdelen”.

Det er opp til dere å si om vi lyktes eller ikke. Men, tilbakemeldinger fra flere av dere under konferansen var over all forventning. Å høre fra flere at dette er en av de beste konferansene noensinne, gjorde oss ikke så rent stolte og ydmyke. Og aktiviteten via tweets og Facebook har aldri vært så stor i konferansens historie.

At vi i valgte (det relativt åpne) temaet MARKETING 3.0 viste seg å treffe blink. Det ga oss anledning til å belyse ulike problemstillinger knyttet til endringene vi ser og, ikke minst, anledning til å knytte ulike synspunkter til de nevnte problemstillingene. En fin rød tråd gjennom to dager der høydepunktene var mange og der det hele kuliminerte i en pangavslutning synes nå vi.  

Flere av foredragsholderne kom til oss og takket for et meget godt arrangement og hyggelige mennesker. Som en sa- «det noe eget med mediebransjen og Mediekonferansen – hyggelige og åpne mennesker som gjerne deler med hverandre – konkurrenter eller ei».

Vi ønsker spesielt å takke komiteen og fagkomiteen som har jobbet hardt under året som er gått og som har gjort en aldeles strålende jobb med å sette sammen et meget bra program. Og ikke minst vil vi rette en stor takk til deres arbeidsgivere som raust har gitt de mulighet til å bruke tid på konferansen.

Uten sponsorene ville det heller ikke ha blitt det resultatet vi fikk i år. Mediaforum er helt avhengige av den enkelte sponsor. Det er dere som gjør at vi får spillerom til å høyne kvaliteten på konferansen. Ressursene vi får gjennom dere og samarbeidet med dere nyter hele bransjen godt av. Det er på grunn av dere at alle forhåpentligvis dro hjem ”litt klokere” og med mange gode minner fra konferansen.

Følg med videre både på vår facebook side (Mediekonferansen) og vår webside: www.mediaforum.no for oppdateringer av årets konferanse men også etterhvert info om Mediekonferansen 2013.

Det vil også komme et executive summary om ikke alt for lenge.. 

Vi håper å få lov til å ønske deg velkommen til neste års konferanse!

Takk for oss!


Med vennlig hilsen

Henrik Sandberg og Ronny Kjeserud

Ledere for Mediekonferansen 2012

Del artikkelen