Nettet løfter reklamemarkedet

Mediebyråene pumper stadig mer reklame inn på digitale plattformer og bidro sterkt til at reklamemarkedet fortsatte veksten i juli. Se tallene for juli og årets sju første måneder her.

Nettet løfter reklamemarkedet
Nettet løfter reklamemarkedet

Kilde: Kampanje

Mediebyråenes reklameinvesteringer fortsetter å vokse. I juli handlet byråene reklame for 423,8 millioner kroner, som er 12,6 prosent mer enn i samme måned i fjor (se alle tall nederst i artikkelen). Etter sju måneder har mediebyråene sprøytet til sammen 5,047 milliarder kroner inn i mediekanalene, en økning på 6,2 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i 2012. Det viser ferske tall fra Mediebyråforeningen.

- Omsetningen for tv har en økning på 8,4 prosent så langt i år og markedsandelen er noe tilbake og holder et nivå på drøye 37 prosent, det samme som for juli i 2012, sier Tonje Gjerstad, daglig leder i Mediebyråforeningen.

- Runder én milliard
Hun fortsetter:

- Internetts andel er 20 prosent av mediebyråenes omsetning. En vekst hittil i år på nesten 25 prosent og en omsetning som runder én milliard kroner. Display står for 72 prosent av dette, søk cirka 15 prosent, mobil 10,2 prosent og web-tv 3,2 prosent. Markedsandelene for trykte medier er stabile i forhold til juni 2013, sier Gjerstad.

Slik gikk det i juli
I juli var det internett som dro mye av veksten. Omsetningen økte med 53,4 prosent til 104,9 millioner kroner. Utendørs ble også en vekstvinner i juli med en økning på 30,7 prosent til 22,8 millioner kroner. Direktereklame klatret med 30,4 prosent til 60,9 millioner kroner. Den desidert største mediekanalen, tv, steg med 6,6 prosent til 125,3 millioner kroner.

For de trykte mediene er bildet variert. Mediebyråene kuttet reklameinvesteringene i avisene med 14,1 prosent til 64,8 millioner kroner. Uke- og magasinpressen fikk en vekst på 17,3 prosent til 14,5 millioner kroner.

Se tallene her

Mediebyråenes reklameinvesteringer i juli isolert. Alle tall i millioner:

Mediekanal

Juli 2013

Juli 2012

Endring i prosent

Dagspresse

64.837

75.467

- 14,1

Ukepresse/magasiner

14.548

12.399

17,3

Fagpresse

1.160

589

96,9

Tv

125.303

117.528

6,6

Radio

21.629

 

27.492

 

-21,3

Internett

104.903

68.377

53,4

Kino

4.475

7.503

-40,4

Utendørs/plakat

22.875

17.507

30,7

Direktereklame

60.992

46.779

30.4

Andre medier

3.097

2.665

16,2

Total medieomsetning

423.864

376.306

12,6

Mediebyråenes reklameinvesteringer etter sju måneder. Alle tall i millioner kroner.

Mediekanal

2013

2012

Endring i prosent

Dagspresse

845.921

982.415

- 13,9

Ukepresse/magasiner

145.602

162.010

- 10,1

Fagpresse

30.094

32.904

- 8,5

Tv

1.884.052

1.738 567

8,4

Radio

229.862

217.232

5,8

Internett

997.360

801.540

24,4

Kino

37.244

35.784

4,1

Utendørs/plakat

237.767

213.917

11,1

Direktereklame

609.021

532.854

14,3

Andre medier

30.690

36.124

-15,0

Total medieomsetning

5.047.613

4.753.347

6,2Kilde: Mediebyråforeningen

 

Del artikkelen