Nye roller til ”nye” mennesker

Vi i Mediabemanning har i sommer hatt gleden av å treffe mange smarte og motiverte mennesker som vil gjøre det godt i årene som kommer.


kontakt-oleDet er vanskelig å hevde seg i medie- reklame- og kommunikasjonsbransjen  når man stiller til start. Til de fleste stillinger knyttes det en forventning om erfaring og praktisk kompetanse som høyskolene og universitetene dessverre sjelden gir i tilstrekkelig grad. Vi ser nok av søkere som hevder at de lærer fort, og at de har akkurat de rette egenskapene for denne jobben. Spørsmålet er hva som skal til for å ha den lille ekstra stoppeffekten. Når vi nå skriver siste del av 2012 er det faktisk noen fagfelt og ”fenomener” som er underbemannet og så nye at det er vanskelig å finne folk med praktisk erfaring og kunnskap om feltet.

Her er noen stikkord:

SØK, også kjent som SEO og SEM (om du ikke vet forskjellen, gjør litt research) er etter hvert et stort fagfelt som definitivt har etablert seg i både store byråmiljøer og hos små raske aktører i byrå- og mediesalgsbransjen. Etterspørselen etter flinke og tekniske kandidater som har en dyp interesse for Google sine systemer og ”gamet” er fortsatt stor.

Booking/Planning gjøres i mediekanalene og hos mediebyråene, og det er grunn til å tro at denne rollen vil bli viktig og lærerik i tiden som kommer. Dette er også en rolle som har eksistert en god stund, men nye annonsesystemer, mer teknologi og tilgjengelig data bidrar til å gjøre denne typer roller mer sentrale og attraktive. Her leter bransjens oppdragsgivere etter nøyaktige og strukturerte folk som både tar stort ansvar internt og er gode på service og kvalitativ kundebehandling. 

Automatiserte prosesser for kjøp og salg av annonser er et annet felt som er i ferd med å bli definert. Her vil sterk teknologiforståelse og tallkunnskap sannsynligvis bli viktig. Alle digitale aktører på markedet vil i løpet av kort tid måtte forholde seg til dette, og etterspørselen etter mennesker som forstår hva RTB innebærer og hva som skjer ”under panseret” i DSP/SSP-teknologien vil bli formidabel.

Dette er bare tre eksempler på fagområder som lever i skyggen for mange unge kandidater til medie- reklame- og kommunikasjonsbransjen. Som kandidat kan fordypning i begrepene og prosjektarbeide gi avkastning når man ser etter den rette stillingen og søknad og CV skal skrives.

Del artikkelen