Pareto Bank søker markedskonsulent (Engasjement)

Pareto Bank søker markedskonsulent (Engasjement)
Pareto Bank søker markedskonsulent (Engasjement)
Se nøkkelkompetanse

Pareto Bank startet sin virksomhet i 2008. I dag er banken børsnotert, og Pareto AS er bankens største eier. Banken har 40 ansatte og en forvaltningskapital på rundt 15 milliarder. Resultatet for 2017 ble 415 millioner kroner før skatt og er bankens beste årsresultat noensinne. Vi har en sterk markedsposisjon innenfor finansiering av eiendomsutviklingsprosjekter på Østlandet, samt at vi bygger opp vår satsning innen selskapsfinansiering til norsk næringsliv.


Vår virksomhet er i utvikling med blant annet lanseringen av nye produkter som gjør at vi ønsker å nå ut til flere norske mellomstore bedrifter. Vi har siden oppstart jobbet med «en-til-en-salg» og nettverksalg, men fremveksten av sosiale medier og digital markedsføring gjør at bankens behov for markedsaktiviteter er i endring. Nå er tiden inne for å øke kjennskapen til vår merkevare, våre produkter og tjenester, og i den forbindelse søker vi etter en markedskonsulent.

Som selskap har vi alltid bygget sten på sten og vi tror denne tankegangen er riktig for denne nyopprettede stillingen også. Veien blir til mens vi går, du vil i stor grad få være med på å forme innholdet i stilling, og din rolle vil kunne gjøre en stor forskjell for kjennskapen til banken og derav bankens totale vekst i årene fremover.

Vi har engasjert noen få eksterne byråer som skal støtte oss operativt i det kommende markedsarbeidet og du vil derfor jobbe mot og med disse. Du vil også jobbe aktivt for prosesser og aktiviteter knyttet til bankens markedskommunikasjon, merkevarebygging og profil. 

Markedsrelaterte arbeidsoppgaver

• Bistå i utformingen av bankens kommunikasjons- og markedsstrategi, samt gjennomføre og følge opp planlagte aktiviteter
• Utarbeide årsbudsjett for bankens markedsaktiviteter og rapportere på dette gjennom året
• Innkjøp, oppfølging og evaluering av bankens samarbeidspartnere innen markedskommunikasjon, merkevarebygging og profil (eksterne byråer)
• Planlegging, koordinering og gjennomføring av markedsaktiviteter og markedskampanjer
• Evaluering av markedsaktiviteter og markedskampanjer basert på måling, innsikt og analyser
• Vedlikehold/oppdatering av bankens hjemmeside og bistand til videreutvikling ved behov
• Vedlikeholde maler (brevmal, e-post mal e.l.) samt produksjon og vedlikehold av markedsmateriell (brosjyre, banner e.l.)
• Koordinere alt av markedsaktiviteter internt i banken herunder god dialog med alle avdelinger og beslutningstakere

Det er en fordel om du har jobbet med tilsvarende oppgaver tidligere, gjerne i en markedsavdeling, alternativt i byrå. Markedsføring og kommunikasjon står ditt hjerte nær og du har erfaring med operativt markedsarbeid, men kan tenke deg å få muligheten til også å jobbe noe mer overordnet med strategi og langsiktige planer. 

Du er god med tekst, og det faller seg naturlig for deg å lage godt innhold for nett, nyhetsbrev og sosiale medier. Du har kanskje jobbet med innholdsproduksjon, gjerne både foto, video og tekst og samtidig håndtert kampanjer via Facebook Business Manager eller tilsvarende. Du liker å følge med på hvordan innholdet presterer og tar selvfølgelig ut rapporter fortløpende og benytter innsikten til å optimalisere og korrigere kurs underveis. 

Kjennskap til ulike mediekanaler og litt oversikt over bransjen kommer godt med, men du trenger ikke å ha stålkontroll på bank- eller eiendomsbransjen for å gjøre en god jobb som vår nye markedskonsulent. Her er god generell markedsforståelse, hands-on erfaring, nysgjerrighet samt kommersiell og relasjonell teft viktigst. 

Vi liker å ta godt vare på kundene våre og ønsker å kunne tilby et knippe gode arrangementer i løpet av året. Du vil kartlegge og gjennomføre kundeaktiviteter og bidra til at vi er synlige på konferanser og seminarer; gjennom tilstedeværelse, foredrag og deltakelse i paneldebatter etc. Vi forsøker å ta vel så godt vare på våre ansatte og vil videreutvikle gode interne kanaler for informasjonsflyt og kunnskapsdeling. Det vil også kunne bli aktuelt at du planlegger interne arrangementer.

Kvalifikasjoner/egenskaper 

• Minst 2-3 års relevant erfaring innen kommunikasjon og/eller markedsarbeid
• Erfaring med gjennomføring av markedskampanjer både på print og i sosiale medier
• Gode kommunikasjonsevner, erfaring med budskapsutvikling og innholdsproduksjon
• Erfaring fra prosjektarbeid, gjerne som prosjektleder
• Selvstendig, strukturert og målbevisst
• Positiv holdning og fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver
• God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Vi gjør plass til deg så snart du kan og er ivrige etter å komme ordentlig i gang med det videre markedsarbeidet sammen med deg. Stillingen er et 1 års engasjement. Vi er et selskap i vekst og det er gode muligheter for rette vedkommende. 

Søknadsfrist er satt til 16. desember, men vi behandler søkere fortløpende. Har du øvrige spørsmål til stillingen, kontakt Camilla eller Ole i MB Flex. 

Vi tar ditt personvern på alvor. Vi ber deg derfor om å sende søknad via lenken i annonsen som fører deg inn i vårt rekrutteringssystem. Da kan vi behandle din søknad og dine opplysninger på en trygg og sikker måte. 

Ser frem til å høre fra deg!

 

Del artikkelen

Kontaktpersoner