Reklamesjefene tjener best

Leder av rekrutteringsselskapet Mediabemanning mener det har sin naturlige forklaring på hvorfor det er reklametoppene som har de høyeste inntektene i byrå-Norge.

Reklamesjefene tjener best
Reklamesjefene tjener best

Kilde: Kampanje

- Reklamebyråer som Schjærven og Try er norske reklamebyråer med norske partnere og som har levert økonomisk svært gode resultater over lang tid. Det er da naturlig at eierne tar ut litt ekstra i lønn og utbytte. De har ikke internasjonale eiere som de skal overføre deler av sitt overskudd til. Det er derfor ikke overraskende at reklamesjefer som Ståle Schjærven og Kjetil Try tar ut noen ekstra millioner, sier Henrik Sandberg i Mediabemanning til Kampanje.

Tidligere i dag kunne Kampanje fortelle at sjefene og partnerne i reklamebyråene i snitt hadde en høyere skattbar inntekt i 2012 sammenlignet med 2011. I snitt tjente de 20 best betalte i reklame 3,1 millioner kroner. Tilsvarende tall for PR-bransjen var 2,3 millioner kroner, mens det i mediebransjen ikke var mer å hente enn 1,7 millioner kroner.

- De aller fleste av de største mediebyråene er derimot eid av internasjonale giganter. Det er ikke så vanlig at ledere her er partnere så her er ikke utbytte særlig normalt. Da blir det isteden en fast lønn pluss eventuelle bonusutbetalinger basert på økonomiske resultater. Det er nok en av årsakene til at vi ser at partnere og ledere i reklamebyråer som Try og Schjærven tjente langt mer enn de fleste mediebyråtopper i 2012, sier han.

- Kreves det mer av en reklamesjef enn en sjef i et mediebyrå og i et PR-byrå?

- Jeg vil ikke si at den ene bransjen er mer krevende enn den andre. Ledere innen både reklame, mediebyrå og PR er stort sett svært godt betalte fordi de har krevende stillinger med mange utfordringer. Det er klart at dess større byrået er i omsetning og lønnsomhet, dess større sannsynlighet er det for at lønnsposen er ekstra stor. Det er krevende i alle de tre nevnte bransjene, men norske partnere som leverer sterk lønnsomhet har en ekstra mulighet til å tjene litt ekstra. Det ser vi også på 2012-tallene, sier Sandberg.

En liten advarsel kommer dog Sandberg med i forhold til ledere som vurderer partnerskap og utsikter til utbytte.

- I dårligere tider, er det ofte slik at partnere her hjemme tar ut mindre i lønn og utbytte, da vil ofte ledere for internasjonale mediebyråer i Norge kommer bedre ut, da lønningene er å anse som relativt faste.
Del artikkelen