SAS har inngått samarbeid med Åkestam & Holst

SAS har avsluttet sin globale reklamebyråkonkurranse og inngått samarbeid med Åkestam & Holst. Norsk partner blir Los&Co.

SAS har inngått samarbeid med Åkestam & Holst
SAS har inngått samarbeid med Åkestam & Holst

Kilde: Kampanje

I august skrev Kampanje at SAS var på jakt etter ett globalt reklamebyrå, og i slutten av november var det klart at kampen sto mellom tre byråer. Etter det Kampanje erfarte var det da byråene Forsman&Bodenfors, Åkestam & Holst og M&C Saatchi det sto mellom i kampen om kontoen, som ligger på rundt 15-20 millioner kroner i rene honorarinntekter årlig.

- Det er selvfølgelig DDB og et par stykker til. Det viktigste å finne noen som kan hjelpe oss både strategisk og taktisk. Vi vil ha én global partner, sa marketingdirektør i SAS, Stefan Hedelius, til Kampanje da.

SAS har til nå samarbeidet med McCann i Danmark, DDB Stockholm og Crispin, Porter + Bogusky i Sverige og SWE internasjonalt. I Norge er det DDB Oslo som har hatt SAS på kundelista, etter at byrået vant konkurransen om flyselskapet i 2010. Nå har SAS bestemt seg for hvem de vil samarbeide med videre, og det er ikke noen av de foregående samarbeidspartnerne.

- Vi har valgt å inngå samarbeid med Åkestam & Holst, med de lokale partnerne Los&Co i Norge og & Co i Danmark, sier Marianne Orderud, markedssjef for SAS i Norge, til Kampanje.

- Vi har funnet et strategisk reklamebyrå som evner å ta strategien ut i top notch-kommunikasjon – en perket match for SAS. Dette er ett fullservicebyrå som kan ta oss til nye høyder, sier Orderud.

Dermed nådde SAS målet om ett globalt byrå for alle markeder.

- Vi er veldig glad for det at vi nå får én partner som med sine lokale byråer kan håndtere SAS i alle markeder. Vi har fokus på Skandinavia, men dette er en global kontrakt, sier Orderud.

- Hvordan utmerket Åkestam & Holst seg i konkurranse med de andre byråene?

- Åkestam & Holst viste en forståelse for vårt produkt og strategiske utfordringer, og kom med gode løsninger på hvordan vi skal jobbe videre med strategien vår. Det er også viktig at byrået er godt nok bemannet til å håndtere kontrakten. Personlig kjemi hadde også en viss betydning, sier Orderud.

- Får byrået frie tøyler til å utforme den nye SAS-reklamen?

- Nei, dette blir et tett samarbeid med markedsavdelingen i SAS. Men vi er trygge på at de vil utfordre oss og dra oss i den retningen som kreves nå, sier Orderud.

- Kommer SAS til å få en helt ny profil hva markedsføring angår?

- Det ligger ikke oppdraget at vi skal endre oss over natten, men at det vil skje endringer framover kan man forvente. Ambisjonen er nå en felles, skandinavisk strategi, og vi derfor også jobbe med et sammensatt skandinavisk team fra byråene. Vi ønsker å oppnå mer synergier på tvers av markedene og å oppleves som et sterkt brand i Skandinavia. Dette blir viktig oppgaver for det nye byrået, sier Orderud.
Del artikkelen