Satser på Freelance

Mandag 14. oktober så selskapet WeLance dagens lys. Nyetableringen er et samarbeide med Mediabemanning og skal knytte freelancere til oppdrag innen media, reklame og kommunikasjon.

Satser på Freelance
Satser på Freelance

Bruken av freelancere innen media, reklame og kommunikasjon er allerede utbredt. Det nyetablerte selskapet WeLance ønsker å profesjonalisere og forenkle måten oppdragsgivere knytter til seg freelancere. Selskapet ledes av den tidligere SBS Radiosjefen Tommy Gaustad, som har fått med seg rekrutteringselskapet Mediabemanning på eiersiden.

- Bruk av frelancere er ikke noe nytt fenomen, men rammene og omfanget er under kontinuerlig endring. Stadig flere foretrekker å jobbe som freelance for å få mulighet til å rendyrke sin spisskompetanse og få større frihet. Og for oppdragsgivere er det ønsket om full fleksibilitet og et stadig endret behov for kompetanse om gjør at freelanceøkonomien er på full fremmarsj, sier daglig leder i WeLance, Tommy Gaustad.

- Man ser at både tilbudet og etterspørselen av freelancetjenester øker. I dette landskapet er det behov for en profesjonell aktør som gjør det smidigere for oppdragsgivere å finneriktige freelancere samtidig som freelancere lettere får tilgang på relevante jobber, sier Gaustad.

WeLance samler nå dyktige freelancere innen profesjoner som blant annet design, reklame, tekst, journalistikk, digital produksjon, foto og video, og blir således en helt ny tjeneste i det norske markedet. Internasjonalt har det vokst frem flere lignende tjenester, men til forskjell fra disse tjenestene vil WeLance ha fokus på det norske og skandinaviske markedet.

WeLance sikter seg hovedsakelig mot profesjonelle oppdragsgivere i reklame og mediebransjen, samtidig som det skal være enkelt for alle og enhver å knytte til seg dyktige freelancere for å få jobben gjort.

- Nettjenesten WeLance.no er åpen for alle og det er gratis å registrere seg. Vi kartlegger freelancernes kompetanse, erfaring og vil kvalitetsikre at man som oppdragsgiver får rett freelancer til rett jobb. Det gjelder både for mindre jobber og for lengre innleie av freelancere, sier Gaustad.

For freelancere betyr WeLance flere jobber og mindre administrasjon.

- De aller fleste som i dag jobber som freelancere gjør det fordi de ønsker det. De verdsetter friheten til å velge når, hvor og hvem de vil jobbe for, samtidig som teknologi gjør lokasjon til et mindre relevant parameter for mange jobber og oppdrag. WeLance skal gjøre freelancetilværelsen enklere ved å ta hånd om det som mange freelancere helst ikke vil bruke tid på, nemlig administasjon og innsalg til nye kunder og prosjekter, avslutter Gaustad.

Ta kontakt med Tommy Gaustad i WeLance på tommy@welance.no eller mob.: 930 03 566

Del artikkelen