Shell legger ut bensinstasjonene for salg

Deler av Shells virksomhet i Norge kan bli solgt.

Foto: e24.no
Foto: e24.no

KIlde: e24.no

Norske Shell har bestemt seg for å forsøke å selge deler av sin norske virksomhet.

Det ble de ansatte ved virksomhetene informert om på et allmannamøte tidligere mandag.

Delene som vurderes solgt, er blant annet bensinstasjonnettet. I tillegg vurderer Shell også å selge virksomhetene Aviation (flydrivstoff) Commercial Fuels, Bitumen (asfalt) og avdelingen som holder forsyningsterminaler.

Shells virksomhet i Nordsjøen er ikke berørt av salgsplanene.

Med andre ord er det virksomhet som driver med foredling og salg av olje som selges, mens Shell beholder virksomheten knyttet til olje- og gassproduksjon.

«Det er et ønske å beholde Shell som merkevare i Norge, så en kjøper som vil beholde merkevaren gjennom en såkalt ”Retail Brand License Agreement” er å foretrekke, men alle muligheter vil imidlertid bli vurdert,» heter det i brev Norske Shells administrerende direktør Tor Arnesen har sendt til sine ansatte.

Internasjonal strategi

Han skriver at kunngjøringen om et mulig salg av norske virksomheter er i tråd med Shell-konsernets internasjonale strategi om å konsentrere virksomheten til de områdene hvor Shell er mest konkurransedyktig.

Han skriver også at salgsprosessen er i en svært tidlig fase og at den vil ta mange måneder.

Kommunikasjonsdirektør Lillian Aasheim i Norske Shell opplyser til E24 at salget berører rundt 200 Shell-ansatte.

- Det er for tidlig å si sikkert nøyaktig hvordan resultatet av denne prosessen vil bli. 200 er de som er tilknyttet de virksomhetene som vi nå har varslet at vi vurderer å selge.

- Hvem kan være aktuell kjøper?

- Vi har ingen kommentar til hvem som kan være mulige kjøpere. Alt som videre skjer i salgsprosessen, er informasjon som er konfidensiell, sier Aasheim til E24.

Reitan-samarbeid

Shell har i overkant av 400 bensinstasjoner og om lag 26 prosent markedsandel.

88 av stasjonene er drevet av Reitangruppen med navnet Shell/7-eleven. 180 er eid av Shell og 120 er eid av driveren.

I tillegg kommer 27 truck anlegg. Shell driver også 9 depot/forsyningsanlegg for drivstoff hvorav vi er eneeier i 6 av disse.

Store penger

Det er åpenbart store penger i drift av bensinstasjoner.

Da Shell solgte sin tilsvarende virksomhet i Sverige og Finland var prisen på hele 640 millioner dollar.
Del artikkelen