Skal være best i bilbransjen på digital kundekommunikasjon

Som den ledende bilimportøren i Norge og Baltikum har Harald A. Møller AS ambisjoner om å være best og størst i sine markeder. Det gjelder også innen digital kundekommunikasjon.

Skal være best i bilbransjen på digital kundekommunikasjon
Skal være best i bilbransjen på digital kundekommunikasjon

- Vi drives av digitalisering, urbanisering og krav om bærekraft, og i fremtiden vil kundene våre forvente andre mobilitetstjenester enn i dag. De vil også forvente at kommunikasjonen med oss foregår på en annen måte. Derfor etablerer Harald A. Møller nå teamet Marketing Operations som skal utvikle og strømlinjeforme dialogen vi har med våre kunder, sier Harald Eibak, direktør i Volkswagen.

Utvikler fremtidens mobilitetstjenester

Bilindustrien står midt oppe i et enormt teknologiskifte. Digitaliseringen endrer måten bransjen fungerer på. Den nye delingsøkonomien gjør at forbrukere i fremtiden vil organisere bilbruken på nye måter. Ved å etablere Marketing Operations prøver Harald A. Møller å komme mer i takt med kundene sine.

- Vi ønsker å være en god partner og veileder som kommuniserer nyttige tips og råd mer enn tradisjonell reklame. Bilbransjen generelt har nok vært litt på hæla hva gjelder god kommunikasjon og relevant innhold, og her ønsker vi å ta en posisjon som best i klassen, sier Eibak.

Ansetter digitale spesialister

Internt i Harald A. Møller har kundekommunikasjonen til nå vært desentralisert og fordelt mellom forhandlerne. Ved å legge den digitale kommunikasjonen sentralt er målet å etablere et tettere og mer digitalt kommunikasjonsløp med kundene. 

-Vi vet at digitaliseringen fordrer at man har spesialister på disse oppgavene og det er bakteppet for at vi oppretter Marketing Operations. Vi rekrutterer nå fagpersoner og spesialister på digital kundekommunikasjon slik at vi når våre ambisjoner hva gjelder den totale kundeopplevelsen, sier han.

Skal beholde sin posisjon i bransjen

Harald A. Møller rekrutterer i første omgang en content-ansvarlig, en Marketing Technology Specialist, en Customer & Operations Analyst og en Marketing Operations Manager.

-Vi satser dessuten ganske stort på ny teknologi slik at kundene våre opplever en bedre kundereise. Med det øker også kompetansekravet til de som skal jobbe med innhold, marked og analyse. Vi skal bli den aktøren i bilbransjen som er best på kundedialog og kundeoppfølging, og vi skal posisjonere oss som den partneren du stoler på fordi du blir ivaretatt og fordi vi kommuniserer godt og relevant innhold til deg. Skal Harald A. Møller beholde sin posisjon helt på toppen i bil-Norge så må vi henge med. Vi mener dette er en klok investering og gleder oss til tiden fremover, avslutter han.

Du kan lese mer om Møller på deres egen hjemmeside.

Harald A. Møller søker

Marketing Operations Manager

Content-ansvarlig

Customer & Marketing Analyst

Marketing Technology Specialist

Del artikkelen