SMFB søker Chief Operating Officer

Vi ser etter en strategisk sterk ressurs med gode lederegenskaper som vil være med på å ta et ansvar for den daglige driften og oppfølgingen av arbeidsprosessene i et av Norges sterkeste kreative miljøer.

Foto: SMFB
Foto: SMFB

SMFB er ett fullservice reklamebyrå, grunnlagt i 2004, eies i dag av 13 arbeidende partnere med 80+ fantastiske ansatte, med lokale & internasjonale kunder og har i dag ca 150+ MNOK i omsetning.

SMFB består av 3 miljøer - SMFB reklame, SMFB Engine & SMFB Factory - med hver sin spesialitet: kreative konsepter og forretningsstrategi, digital mediekreativitet og distribusjon, og produksjon i stor og liten skala. Vi er samtidig organisert som én sammensveiset familie, for å både kunne rendyrke våre respektive fagfelt og levere den aller sterkeste totalpakken.

SMFB er opptatt av menneskene vi skal kommunisere med og livene de lever. Dette reflekteres i de kreative løsningene vi lager, hvordan vi jobber for å nå ut til folk, og effekten vi skaper. Hos oss er banebrytende kreative ideer alltid forent med forretningsutvikling og langsiktighet. Vi jobber for å skape verdi for kundene våre og at kommunikasjonen vi lager skal ha en verdi for de som møter den. Verden er full nok av intetsigende eller uetisk søppel. Hos oss får du ideer med hensikt og bravur, for det er akkurat det du trenger.


COO vil få ansvaret for den operative, daglige driften av byrået. Stillingen rapporterer direkte til CEO og regnes som byrålederens nestkommanderende.

COO sin oppgave er å håndtere den daglige driften og å gjennomføre selskapets operasjonelle handlings- og forretningsplaner i tråd med selskapets strategi og forretningsmodell. Mens CEO skal være fokusert på langsiktige forretningsmål, newbuizz, visjonært lederskap og de fremtidige planene og strategiene for selskapet, er det COO sin oppgave å implementere og kvalitetssikre operative tiltak som er nødvendig for å utføre selskapets hovedstrategi og daglige aktiviteter.

COO skal være involvert i den strategiske planleggingen sammen med resten av partner- og ledegruppen, og blir ansvarlig for operasjonelle tiltak han eller hun mener er riktig for å nå organisasjonens forretningsmessige mål på kort sikt. COO blir ansvarlig for daglige, ukentlige og månedlige oppfølginger av arbeidsplaner, prosjekter og tiltak.

COO blir en sentral aktør i den øverste ledelsen av byrået. Han eller hun vil delta i ledermøter og er forventet å initiere forslag til hvordan byrået kan forbedre arbeidsprosesser og operative tiltak for å optimalisere driften av selskapet best mulig. Naturlige arbeidsoppgaver for en COO blir å sørge for god daglig drift, ha et lønnsomhetsfokus på prosjekter, ha et overordnet ansvar for trafikkering av kunder og prosjekter, oppfølging av konkrete handlingsplaner og ha jevnlig kommunikasjon med CEO ifht fremdrift og implementering av planer. Rollen vil også få et HR-ansvar for å sikre god oppfølging av medarbeidere, kommunisere operative mål og strategier til ansatte, bygge relasjoner internt og være tett på den faglige og personlige utviklingen av selskapets medarbeidere.

Man kan godt definere COO som byråets innenriksminister, mens CEO kan ansees som byråets utenriksminister. COO forventes å få ansvaret for 1-2 sentrale kunder, i tillegg til sine lederoppgaver.

Vi ser etter en kandidat med ledererfaring fra byrå eller markedsavdeling, som i tillegg til å bidra med operasjonell lederfaglig kompetanse og kapasitet også kan bidra til å styrke byrået strategisk.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Henrik Sandberg i Mediabemanning. Vi vil gjerne ha din søknad via linken på denne siden så snart som mulig.
Del artikkelen

Kontaktpersoner