Sterk start på reklamehøsten

Men mediebyrådirektør tror ikke veksten blir like sterk i fjerde kvartal. Se alle tallene for september og hittil i år her.

Sterk start på reklamehøsten
Sterk start på reklamehøsten

Kilde: Kampanje

Mediebyråene kjøpte merkevarereklame på vegne av landets største annonsører for 912,2 millioner kroner i september, som er 15,8 prosent mer enn i samme periode i fjor. Etter ni måneder har byråene sprøytet 6,671 milliarder kroner inn i de ulike mediekanalene, som er en økning på 7,6 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i 2012.

Dermed fortsetter mediebyråene å skru opp reklametrykket. Veksten er i aller høyeste grad drevet av de digitale mediekanalene og tv. For de trykte mediekanalene fortsetter omsetningen som går via mediebyråene å falle vesentlig.

- Septembertallene bekrefter utviklingen vi har sett i styrkeforholdet mellom kanalene, og som forventet kom tv og internett inn i måneden med god fart. Internett har hatt en svært høy økning i september, og da spesielt på mobil og web-tv, forteller mediedirektør Beathe Stangeland Eide i Mediacom til Kampanje.

Tror veksten vil avta
Mediacom tror på en god høst i reklamemarkedet, men tror ikke det er mulig å matche veksten i september.

- Vi tror på en høst med mye aktivitet fra annonsørene, men fjerde kvartal vil nok ikke matche økningen i september, spår Stangeland.

Hittil i år har mediebyråene kjøpt reklameplass på mobil for 142 millioner kroner, som er 251,3 prosent mer enn i samme periode i fjor. Web-tv har en vekst på 160,3 prosent til 61,7 millioner.

- Det virker som stadig flere annonsører finner en rolle for mobilen i mediemiksen. Web-tv er kanskje et resultat av satsning fra flere av aktørene på nye konsepter og programmer, som igjen gjør at det er mer å kjøpe for annonsørene. Dette kombinert med at stadig flere annonsører ser tilleggsdekningen dette mediet kan bidra med i kombinasjon med tv. Tv med sine mange premierer i september har opplevd en måned med sterk reklamevekst, selv om den den lineære tv seingen ikke har kommet seg opp på fjorårets nivå, sier Stangeland.

Mer fart i utendørs
I forrige måned skrev Kampanje at valgkampen ga liten fart i markedet for utendørsreklame i august. I september kom mye av pengene og veksten ble kraftig. Mediebyråene kjøpte utendørsreklame for 49 millioner kroner, en vekst på 81 prosent.

- Det kan virke som flere av de politiske partiene konsentrert sine utendørsaktiviteter til begynnelsen av september, noe som nok i kombinasjon med trykk fra annonsørene for øvrig har bidratt til et maksimalt utnyttet varelager. Med to store utendørsaktører som i 2013 har hatt godt fokus for sin kanal, så forventet vi at et svakere august skyldes periodisering, og at vi for resten av 2013 vil ende på en positiv økning for utendørs, om enn en del mindre enn septembertallene endte på, sier Stangeland.

Mediebyråenes reklameinvesteringer i september isolert. Alle tall i millioner: 

Mediekanal

September 2013

September 2012

Endring i prosent

Dagspresse

135.228

153.146

-11,7

Ukepresse/magasiner

24.841

28.621

-13,2

Fagpresse

5.503

6.906

- 20,3

Tv

369.021

325.335

+13,4

Radio

38.240

32.650

+17,1

Internett

186.766

128.838

+ 45

Kino

5.411

4.186

+ 29,3

Utendørs/plakat

49.092

27.127

+ 81,0

Direktereklame

95.027

77.778

+ 22,2

Andre medier

3.093

3.366

- 8,1

Total medieomsetning

912.222

787.953

+15,8

Mediebyråenes reklameinvesteringer etter ni måneder. Alle tall i millioner kroner. 

Mediekanal

2013

2012

Endring i prosent

Dagspresse

1.075.597

1.235.115

-12,9

Ukepresse/magasiner

184.226

202.377

-9,0

Fagpresse

39.438

44.673

-11,7

Tv

2.529.997

2.324.679

+8,8

Radio

292.881

274.244

+6,8

Internett

1.323.173

1.036.084

+27,7

Kino

48.224

42.462

+13,6

Utendørs/plakat

313.967

283.089

+10,9

Direktereklame

824.549

720.698

+14,4

Andre medier

39.693

35.562

+11,6

Total medieomsetning

6.671.745

6.198.983

+7,6

Kilde: Mediebyråforeningen

Del artikkelen