Stor-Oslo Eiendom skal posisjonere seg med tydeligere profil

Stor-Oslo Eiendom har i mange år vært en sterk aktør innen bolig- og næringsutvikling. Nå høynes ambisjonsnivået ytterligere. Nå ser de etter en markedssjef som kan bidra til å tydeliggjøre både selskapets og prosjektenes identitet og profil.

 

Stor-Oslo Eiendom skal posisjonere seg med tydeligere profil
Stor-Oslo Eiendom skal posisjonere seg med tydeligere profil

-Det skjer veldig mye innen bolig- og næringsutvikling i Oslo og Akershus. Det skjer med bakgrunn i at det er gjort en del politiske grep i regionen som går konkret på knutepunktsutvikling, fortetting av områder, bærekraftig utvikling og satsning på offentlig kommunikasjon. Dette innebærer at mange eiendommer transformeres og bygges om, sier Mathis Grimstad, adm.dir i Stor-Oslo Eiendom AS.

Fortetter i kollektivknutepunkt

Oslo kommune og kommunene i Akershus har utarbeidet kommuneplaner der det legges opp til fortetting i kollektivknutepunkt spesielt. Det innebærer utvikling av områder som Lillestrøm, Jessheim, Ski, Bekkestua og ved en rekke T-banestasjoner i Oslo, for å nevne noen.

-Mange eiendommer vil bli bygget om. Det er spennende for oss i Stor-Oslo Eiendom og det er spennende for regionen. Det snur opp ned på hvordan man har tenkt byutvikling tidligere. I fremtiden vil vi se mer sentrerte områder der man både bor, lever, jobber, og har et nærmiljø med butikker og servering, samt gode opplevelser, sier han.

Sterk på boligprosjekter

Stor-Oslo Eiendom oppleves som en smidig, handlekraftig og moderne aktør som raskt har vokst seg stor uten å bli treg og byråkratisk. De siste årene har selskapet gjort gode og kloke investeringer, de har utviklet og levert sterke boligprosjekter, og det har fungert godt. Men når de nå høyner ambisjonsnivået og skal jobbe med enda flere boliger og større prosjekter i årene som kommer, ønsker de å bli tydeligere på identitet og profil.
-Vi ønsker oss en sterk markedssjef som er kreativ på markedsføring og tenker konsepter slik at vi når de ulike målgruppene vi ønsker. Vedkommende skal bidra til at vi er tydelige på identitet i de ulike prosjektene og hvilken profil vi som selskap skal ha. Dette handler om merkevarebygging for prosjekter og selskapets egen del. Vi skal også være bevisste på egen rolle som boligutvikler, sier Grimstad.

Identitet og merkevarebygging

Adm.dir Grimstad tror rollen som markedssjef i Stor-Oslo Eiendom er spennende for den som vil utarbeide en ny identitet og jobbe med en stor portefølje med dertil budsjetter.
-Jeg kan ikke skjønne annet enn at dette er en kjempeinteressant jobb for en som trigges av å jobbe med marked og posisjonering. Det er et kjempestort boligvolum som skal markedsføres på en eller annen måte, og det må være spennende å få meisle ut en ny identitet, sier han.

Du kan se stillingsutlysningen her:

Stor-Oslo Eiendom søker markedssjef


FAKTA
Stor-Oslo Eiendom er en uavhengig partnereiet eiendomsutvikler og investeringspartner med primærkompetanse på bolig, kontor, hotell og logistikk i Stor-Oslo regionen.

Selskapet har 32 dyktige medarbeidere med erfaring fra transaksjon, finansiering, myndighetsbehandling, utvikling, prosjektledelse og entreprenør som jobber i tett samarbeid med både institusjonelle og finansielle investorer.

Stor-Oslo Eiendom forvalter og utvikler i dag ca. 30 utviklingsprosjekter med en samlet realisasjonsverdi på ca NOK 22 milliarder. Selskapet har over 3000 boliger under utvikling i sin portefølje, i tillegg til ca 150 000 m2 med kontor, handel, servering og utadrettet virksomhet.

Stor-Oslo Eiendom søker nå etter en markedssjef som vil få ansvaret for markedsføring av boligprosjektene og skape en tydeligere profil for Stor-Oslo Eiendom som en stor boligutvikler på østlandet.

 Del artikkelen