Tapte 500 millioner i 2012

Den norske mediebransjens lønnsomhet ble kraftig svekket i 2012.

Tapte 500 millioner i 2012
Tapte 500 millioner i 2012

Kilde: Kampanje

Lønnsomheten i mediebransjen samlet sett falt vesentlig i 2012. Det samlede driftsresultatet endte på 1,3 milliarder kroner, en nedgang på 477 millioner kroner fra året før.

Nedgangen skyldes markant svakere lønnsomhet i avishusene. Lønnsomheten har utviklet seg positivt i både lokale og nasjonale kringkastingsvirksomheter. Lokalkringkastingen, som i mange år har vært preget av underskudd og svak økonomi, viste en positiv utvikling fra 2011 til 2012.

Det var hovedsakelig i de store abonnementsavisene at overskuddene gikk ned. Kommersiell tv og privat radio styrket lønnsomheten både nasjonalt og lokalt. For de mindre avisene ble lønnsomheten i 2012 også svekket sammenlignet med tidligere år, men nedgangen er mindre dramatisk.

- Det er det strukturelle endringene som slår inn på tallene for 2012. Til tross for at papiravisene sparer så godt de kan, så fordamper store annonseinntekter, sier førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI, Erik Wilberg, til Kampanje.

Det tv- og radiokringkasterne som er vinnerne i mediemarkedet de siste tre årene, ifølge Medietilsynets ferske rapport om bransjens tilstand. Avishusene - hvis man fortsatt kan kalle dem det - taper terreng i annonsemarkedet - både digitalt og på papir. Funnene i Medietilsynets rapport viser at løssalgsavisene VG og Dagbladet er de eneste som har klart å flytte hovedtyngden av annonsene fra papir til nett. De øvrige avisene har ikke maktet dette, påpeker tilsynet.

Medietilsynet fastslår: Det er papiret som holder liv i avisene.

- For det store flertallet av avisene vil det å sikre at papiravisen er attraktiv for annonsørene være minst like viktig som å skaffe flere inntekter fra nettutgavene, sier Tom Thoresen, direktør i Medietilsynet.

Han fortsetter:

- Mediehusene som utgir papiraviser må gjøre to ting: Fortsette å anstrenge seg med å skaffe inntekter til papiravisene og samtidig fortsette satsingen på nettet. Det blir viktig å ivareta papiravisens inntekter og ikke bare lage strategier for inntekter på nettet, sier Thoresen til Kampanje.

Avisene og kringkasterne omsatte for vel 25 milliarder kroner i 2012. Avishusene omsatte for 14,5 milliarder kroner, private kringkastere for 6,1 milliarder og NRK for 5,1 milliarderkroner. Omsetningen har økt med 6,5 prosent fra 2008 til 2012, viser Medietilsynets ferske rapport.

Reklame- og annonseinntektene har økt kraftig siden 2009 da finanskrisen slo innover landet. Totalt sett solgte medievirksomhetene annonse- og reklameplass for cirka 11,6 milliarder kroner i 2012, omtrent det samme som i 2011.Driftsresultater for mediebransjen 2008-2012. Tall i millioner kroner

Medievirksomhet

2008

2009

2010

2011

2012

Presse

742,3

291,3

1,121

1,099

606,7

Radio, eks. NRK

45,3

0,8

40,8

52,5

76,0

Kommersiell tv

348,9

51,9

462,3

595,4

613,8

Totalt

1136.5

344

1624,1

1746,9

1295,5Tabellen viser de siste fem års utvikling av driftsresultatet i dagspresse, radio og kommersiell tv (ekskl. NRK, MTG og kringkasternes nettvirksomheter utskilt i eget selskap). Kilde: Medietilsynet.
Del artikkelen