Telia søker Head of Marketing

Vi søker en leder for marketing-området som vil hjelpe oss å tenke nytt rundt våre markedsføringskonsepter. En kraftfull leder som er motivert for å endre måten vi kommuniserer på og som vil ta Telia som merkevare til et nytt nivå!

Foto: Telia
Foto: Telia
Se nøkkelkompetanse

Telia Norge er gjennom en forvandling. Sammen skal vi bygge The New Generation Telco. Hva innebærer det? Mye vet vi allerede i dag. Mye vet vi fortsatt ikke. Det vi er sikre på er at mobilteknologi kan gjøre fantastiske ting, og at mulighetene er uendelige i en framtid der vi blir stadig mer koblet sammen. Både med hverandre og med produktene vi bruker. Derfor har vi rekruttert noen av landets skarpeste hoder til å drive utviklingen av tjenestene, produktene og servicen vår videre, samt oppdage nye muligheter i en bransje der alt er mulig.

Telia Norge AS er en del av Telia Company som er Nordens største mobiloperatør, og har merkevarene Telia, OneCall, Chess, MyCall og Phonero i det norske markedet.


Oppdraget som Head of Marketing er blant annet å:

Du vil få det overordnede ansvaret for å forvalte vår merkevarestrategi og for å lede et markedstaktisk team på 9 personer. Du får ansvaret for å bygge en merkevareplattform for morgendagens måte å nå ut i markedet på og skal bidra til at vi fremstår ledende og drivende i vår kommunikasjon. Stillingen sitter sentralt i markedsledelsen og inngår i ledergruppen i Telia Privat. I rollen vil du også være sentral for å bistå med utviklingen av våre produkter og tjenester.

I denne rollen vil du ha særlig fokus på følgende fire områder:

1. Fortsette den sterke posisjoneringen av Telia som merkevare, eie markedsstrategien og forvalte denne både opp mot konsernledelse, i samsvar med konsernets retningslinjer, og ut mot resten av markedsorganisasjonen. Rollen forvalter både Telia som merkevare ut mot forbruker- og bedriftsmarkedet, samt verdiene som ligger i merkevaren til konsernet, og dette vil kreve at du har god merkevareforståelse og evner å spille på et bredt spekter av ulike virkemidler og kanaler.

2. Bygge videre på en allerede sterk performance-kultur, sikre gode taktiske markedsplaner, jobbe for en personalisering av kommunikasjonen og sørge for at det er et offensivt målfokus på kampanjer og salgsaktiviteter både hva gjelder massekommunikasjon, digitalt, kundeservice/CRM og i butikk. Rollen vil også ha ansvaret for at avdelingen jobber godt med analyse og innsikt for å drive en kontinuerlig forbedring av markedsarbeidet.

3. Du får ansvaret for å videreutvikle Telias posisjon som en viktig samfunnsaktør som bruker telekom og teknologi til å gjøre hverdagen enklere, og dette vil kreve at du er både innovativ og nytenkende. Du vil være en aktiv bidragsyter i utviklingen av kundekonsepter, produkter og tjenster og formidlingen av dem. Sentralt i dette vil forståelsen av hvordan vi kan styrke våre digitale flater for å ytterligere forbedre kundeopplevelsen.

4. Daglig ledelse av markedsteamet, kompetanseutvikling i avdelingen og et ansvar for å være bindeleddet for strategier og investeringer opp mot konsernledelsen slik at du skaper gode arbeidsrammer for teamet. Dette vil kreve at du er en erfaren, trygg, handlekraftig og inspirerende leder for teamet ditt.

Om den vi søker

Vi ser etter deg med relevant erfaring fra å jobbe med forretnings- og markedsutvikling på et høyt nivå. Du har sannsynligvis en liknende stilling i dag, eller du jobber med strategiske merkevareprosesser som konsulent i et større byrå. Du kan vise til gode resultater knyttet til å utvikle og posisjonere merkevarer, du har erfaring med digital produkt- og forretningsutvikling og du har solid ledererfaring.

Rent faglig bør du være vant til å jobbe med et bredt spekter av virkemidler og du bør være lidenskapelig opptatt av å skape gode kundeopplevelser. At du har et sterkt konkurranseinstinkt og er utpreget fokusert på måloppnåelse tar vi for gitt.

Kontaktinformasjon og søknadsfrist

Eventuelle spørsmål om rollen kan rettes til Eivind Ruud Johnsen eller Henrik Sandberg i Mediabemanning.

Søk på stillingen

Del artikkelen

Kontaktpersoner