Tror på vekst i nytt TV-marked

InBetween-grunnlegger Peter Carnello og hans nye partnere tror markedet for produktplassering kan øke med 60-70 millioner kroner i år. I tv-kanalene er man mer moderate.

Tror på vekst: Grunnleggerne av InBetween i Norge, Martin Aarestrup og Peter Carnello, tror markedet for produktplasseringer vil vokse i år med rundt 50 millioner kroner. Bak Preben Øiamo og Dag Arne Midtbø.
Tror på vekst: Grunnleggerne av InBetween i Norge, Martin Aarestrup og Peter Carnello, tror markedet for produktplasseringer vil vokse i år med rundt 50 millioner kroner. Bak Preben Øiamo og Dag Arne Midtbø.

Kilde: Kampanje

Tidligere denne uken kunne Kampanje omtale svenske Peter Carnellos oppstart i Norge med selskapet InBetween Enternaiment. Carnello har i 20 år jobbet med produktplassering og merkevareallianser i film- og tv-produksjon, men starter nå opp også i Norge i et marked som for først i 2013 ble liberalisert. Tall Kampanje har hentet inn på hvor stort dette markedet er i dag, spriker i alle retninger. Anslagene går fra «noen millioner» kroner til 100-150 millioner kroner.

- Det finnes ikke norske tall på dette, men det er en voksende trend. Den tradisjonelle tv-reklamen forandres drastisk og det er de merkevaren som er i innholdet som er fremtidens vinnere, sier Carnello til Kampanje.

Svenske Carnello har siden oppstarten i Sverige jobbet med produktplassering i over 50 tv- og spillefilmer. Nylig jobbet han med kinoaktuelle «Hundreåringen» der bilmerket Volvo har en sentral plass, men han har også plassert produkter og knyttet merkevarer til serier og filmer som «Solsidan», «Hamilton» og «Snabba Cash». Han sier han tror det norske markedet ligger nærmere de mest optimistiske anslagene på rundt 150 millioner kroner.

- Jeg tror flere av anslagene er litt lave, men jeg har enorm respekt for hvordan dette markedet har utviklet seg i Norge og synes nordmennene har vært veldig dyktige på produksjonssiden, sier han.

- Tror på økning

Carnello understreker at dagens tall inkluderer både omsetning hos tv-kanalene og produksjonsselskapene, og at man i denne sammenheng kun snakker om tv-bransjen og ikke det markedet som allerede finnes innenfor tradisjonell film.

- Markedet er for ungt, og 2013 var første året hvor lovgivingen virkelig åpnet for produktplassering på tv i Norge. 2014 vil i stor grad også handle om å oppdra markedet og tilby gode løsninger, sier Carnello.

I Sverige har det vært lov med produktplassering på tv i mange år. Carnello med sin lange erfaring fra den svenske tv- og filmbransjen mener så mye som 10-30 prosent av det totale budsjettet er produktplassering eller annen toppfinansiering i Sverige i dag. Nå tror han markedet i Norge kommer til å oppleve sterk vekst i tiden som kommer.

- Vi tror på økning på 40-50 prosent av dette markedet bare i år, sier Carnello til Kampanje.

- Noen millioner
Men selv om Carnellos vekstprognoser skulle inntreffe og markedet vokser med 60-70 millioner kroner til over 200 millioner kroner, er det fortsatt et lite marked sammenlignet med det tradisjonelle markedet for tv-reklame. I Norge omsetter de norske reklame-tv-kanalene for rundt 3,8 milliarder kroner. TV 2 hadde eksempelvis i fjor rundt ti programmer med produktplassering. Aller mest oppmerksomhet i fjor var det Coca-Cola som fikk da de kuppet «Idol»-finalen med skreddersydde Cola-bokser til dommerne. '

Men konsept- og sponsorsjef, Espen Barås Bye, i TV 2 sier til Kampanje at han synes anslaget på 100 til 150 millioner kroner høres høyt ut.

- For TV 2s del så er ikke disse produktplasserings-millionene isolert sett veldig viktig. Vi ønsker først og fremst å skape de gode kommersielle mulighetene rundt totalkonseptene våre, der er produktplassering ett element som er med på å bidra til at vi får til mer sammen med annonsørene, som binder dem sterkere til TV 2. Det har gått bra i 2013, og vi har flere gode caser og konsepter, sier Barås Bye.

Men ett år etter frislipp er det fortsatt bare småpenger å hente i produktplassering for tv-kanalene.

- Produktplassering isolert er ikke veldig viktig i den store økonomiske sammenhengen for TV 2. Vi ønsker å knytte annonsørene tettere til oss ved å skape kommersielle produkter på alle plattformer; TV, nett og mobil. Produktplassering er å anse som et supplement i et helhetlig kommersielt produkt fra TV 2.sier

Han vil ikke gå ut med konkrete tall, men røper at det ikke er snakk om de store summene fra TV 2s totale reklameomsetning i 2013 på over to milliarder kroner.

- Det vi opplever som svært positivt med nye regler er at vi får enda bedre utnyttet konseptene våre. Annonsørene får et bredere og komplett kommersielt produkt på TV 2. Uten å utdype hvilke så kommer vi med større hybrider av AFP-varianter (annonsørfinansierte produksjoner, red. anm.) der nytt regelverk har hatt positiv innvirkning. Det er fortsatt veldig tidlig. I fjor var første år hvor det er lov, og selv om det ikke kom brått på oss, så er det lang planleggingshorisont, sier sponsorsjefen i TV 2.

- Pionerarbeid
Kommersiell direktør i SBS Discovery, Bjørn Solvang, sier han er godt fornøyd med salget av produktplassering i fjor. Programmet som drar inn flest produktplasseringskroner er flaggskipet «71 grader nord» på TVNorge.

- Der har vi erfaring knyttet til produktplassering, og en oppskrift som fungerer veldig bra. Så er det å se om erfaringene fra det prosjektet har overføringsverdi, sier kommersiell direktør Bjørn Solvang.

Solvang synes SBS Discovery «har kommet godt ut av hoppet på arbeidet med produktplassering».

- Vi har fått fin feedback fra mediebyråbransjen og annonsørene på ideene og tilnærmingen til denne nye kommersielle muligheten. Vi har vært opptatt av å sørge for kvalitet mer enn kvantitet i startfasen, slik at vi får gode caser. Men alt som er nytt er pioner-arbeid, og det er fortsatt mye å lære for et kringkastingsselskap, sier han.
Del artikkelen