Victor Sanchez Barrera til Mediabemanning

Kommunikasjonsbransjen skriker etter gode teknologer og Mediabemanning sin oppdragsmengde innen design, tjenesteutvikling og teknologi øker.

Foto: Mediabemanning
Foto: Mediabemanning

-Jeg gleder meg masse til å jobbe med å finne flinke folk innen design, teknologi og tjenesteutvikling blant annet for våre oppdragsgivere, sier Victor Sanchez Barrera, ny rådgiver i Mediabemanning. 

Victor startet som rådgiver i Mediabemanning i oktober. Siden 1994 har han jobbet utelukkende med forretningsutvikling og prosessledelse i forskjellige norske og internasjonale bedrifter. Victor er en dyktig leder og rådgiver med mange års erfaring innen ledelse av design- og teknologimiljøer.

-Jeg har en lidenskap for innovasjon, merkevarebygging, strategi og brukeropplevelse, og har en ekte interesse for Cutting Edge design og teknologi. I tillegg er det spennende å jobbe med og være tett på den tech-, design- og UX-bølgen som skyller over vår bransje nå og det rekrutteringsbehovet denne fører med seg, sier han.

Investeringsvilje påvirker rekrutteringen

Det er ingen nyhet at kommunikasjonsbransjen skriker etter gode teknologer og at vår bransje står overfor store rekrutteringsutfordringer.

-Viljen til å investere i design, digitalutvikling og tjenesteutvikling gjør at det skyller en innovasjonsbølge over mange selskaper, som skaper et stort rekrutteringsbehov hos både byråer og inhouse design- og teknologimiljøer. Konsekvensene er ikke at byråene får mindre å gjøre, men at de blir en viktigere strategisk partner for markedsavdelingene. I tillegg tilspisser det seg en kamp mellom inhouse-miljøene og byråene om de beste menneskene. Dette skjer i en tid der det allerede er stor etterspørsel etter flinke folk innen design og teknologi, forklarer Sanchez Barrera.

Gigantiske digitaliseringsprosjekter foran oss

Utfordringene blir ikke mindre når de store konsulentselskapene også vil ha ressurser fra de samme miljøene. Alle vil ha UX og tjenestedesignere, digitale designere og digitale forretningsutviklere. Dette skjer samtidig som mange store nasjonale virksomheter og offentlig sektor så vidt bare har begynt på sine gigantiske digitaliseringsprosjekter.

-Våre oppdragsgivere forteller oss stadig vekk at problemet ikke er mangel på prosjekter og oppdrag, men at man ikke klarer rekrutteringsmålsettingene sine. Dermed blir de forhindret fra å påta seg større oppdragsmengde eller å sette i gang viktige digitale prosjekter, sier Sanchez Barrera.

I Mediabemanning skal han jobbe med lederutvelgelse, organisasjonsutvikling, rekruttering og rådgivning for våre kunder med spesielt fokus på design, tjenesteutvikling og digitalisering.

Del artikkelen