Westerdals skaper «superhøyskole»

Reklameskolen Westerdal slår seg sammen med to andre høyskoler og danner det de selv kaller en superhøyskole.

Rektor Tom Kvisle ved Westerdals blir rektor for NITH, NISS og Westerdals.
Rektor Tom Kvisle ved Westerdals blir rektor for NITH, NISS og Westerdals.

Kilde: Kampanje

I går fikk både studenter og ansatte ved de tre private Oslo-høyskolene NISS, Westerdals og NITH beskjed om at de til sommeren blir slått sammen til én utdanningsinstitusjon. Ledelsen ved alle de tre utdanningsinstitusjonene har gitt klarsignal for å starte arbeidet med sammenslåing av de tre skolene. Den nye høyskolen vil bære navnet Westerdals – Oslo School of Art, Communication and Technology.

Dermed beholder man det innarbeide merkenavnet Westerdals.

Ambisjonene er store og i går snakket man om et «enestående» tilbud og en «superhøyskole» i nordisk sammenheng.

- Den nye høyskolen vil tilby fag og kreative utdanninger som nærings- og samfunnsliv vil ha stor nytte av. Teknologi har i dag blitt en naturlig del av både kunst og strategisk og kreativ kommunikasjon. Studenter som behersker dette samspillet vil stille langt sterkere i arbeidsmarkedet, sier rektor ved Westerdals, Tom Kvisle.

Frem til i dag har alle de tre høyskolene utmerket seg innen sine spesifikke fagområder men alle studieløpene vil fortsatt være profesjonsrettet. Samtidig er det klart at de tre skolene har et overlappende tilbud med Westerdals kommunikasjonsrettede tilbud og henholdsvis kreativ innholdsproduksjon på NISS og NITH med teknologi.

Internasjonale mål
Ifølge ledelsen ved de tre skolene så er utdanningsmarkedet i stor grad blitt internasjonalt, og alene er skolene for små til å konkurrere i dette markedet.

- Ja, det er en helt klar ambisjon om øke rekrutteringen av internasjonale studenter og faglærere, sier Tom Kvisle til Kampanje.

- Kommer dere til å slå dere sammen fysisk også på sikt?

- Samlokalisering over tid er et premiss for å lykkes med fusjonen, sier han.

Alle de tre skolene er en del av eierselskapet Anthon B Nilsen som driver med blant annet utvikling og drift av private høyskoler og fagskoler og har en rekke utdanningssteder i porteføljen. Anthon B. Nilsen omsetter for nesten én milliard kroner og hadde et underskudd på fem millioner kroner i 2012.

- Sammen kan vi bygge en større, sterkere og bredere høyskole som er enestående. Regjeringen ønsker seg sterkere, mer moderne og internasjonalt konkurransedyktige studieinstitusjoner. Med nye Westerdals får de oppfylt alle tre ønsker på en gang, sier administrerende direktør ved NITH, Bjørn Jarle Hansen.

Tyvetalls studieløp

Rektoratet ved den sammenslåtte skolen vil bestå av Bjørn Jarle Hanssen og Tom Kvisle. Eirin Sæther, nåværende rektor ved NISS vil inngå i ledergruppen. Den nye høyskolen vil ha i overkant av 1.600 studenter og tilby et tyvetalls studieløp fra oppstart.

Etter planen vil endelig fusjonsvedtak finne sted i løpet av våren og fusjonen er ventet å tre i kraft i løpet av sommeren. Den nye høyskolen vil organiseres i fem fakulteter, henholdsvis fakultetet for kommunikasjon, teknologi, musikk og scene, ledelse og film og tv. Sistnevnte vil utgjøre den største og mest profilerte film- og tv- skolen i Oslo, og vil også inkludere studier innenfor spillutvikling.

Westerdals Høyskole har helt siden starten i 1965 hatt fokus på at skolen skal fungere som et springbrett for arbeidslivet for unge kreatører. Svært mange av de største profilene i kreative bransjer har sin bakgrunn fra nettopp Westerdals.
Del artikkelen