VÅRE TJENESTER

header-logo

Lederutvegelse

Vi bistår med lederutvelgelse, topplederrekrutteringer og kartlegger styrekandidater - og vi hjelper deg med organisasjonsutvikling i form av oppkjøpsprosesser, lønnsstatistikk, bransjetrender, byråvalg og organisering av kompetanse i ditt fagteam.

Fagspesialister

Vi hjelper deg å rekruttere fagspesialister innen markedsføring, reklame, kommunikasjon, design og teknologi.

Nordiske rekrutteringsprosesser

Vi har også god erfaring med å lede nordiske rekrutteringsprosesser gjennom samarbeid med våre rekrutteringspartnere i Sverige og Danmark.

 

header-logo

Consulting

MB Consulting tilbyr strategisk rådgivning innen organisasjons- og forretningsutviklingsprosjekter. Vi bistår med leder- og styrestøtte, kompetanse- og fagevaluering av interne avdelinger og team, lønnsrapporter, medarbeiderundersøkelser og teamanalyser for å sikre riktig teamsammensetning, fusjons- og oppkjøpsprosesser, tech- og digitaliseringsprosesser, internkommunikasjon og employer branding-prosjekter, nedbemanningsprosesser, interim ledelse, outsourcing av HR-rollen m.m. Vi skal være en strategisk sparringspartner for deg i arbeidet med å ta ut potensialet i din organisasjon.

 

logo

Vikar/Freelance

Fordi kapasitetsbehovet varierer har vi gjennom vårt datterselskap MB Flex AS spesialisert oss på å finne og leie ut midlertidig arbeidskraft. MB Flex leier ut vikarer, konsulenter og freelancere til kortere og lengre oppdrag og engasjementer. Les mer om oss her